منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

لایحه سفارشی

لایحه سفارشی

لایحه سفارشی یا شکوائیه، دادخواست، اظهارنامه و دفاعیه خود را به تیم وکیل باشی بسپارید!شما می‌توانید علاوه بر فرم های قضایی هوشمند موجود در وکیل‌باشی، شکوائیه، دادخواست، اظهارنامه و دفاعیه سفارشی خود را توسط وکلای پایه یک متخصص تیم وکیل باشی ایجاد نمایید.

راهنمای تنظیم یا بررسی لایحه سفارشی


شرح درخواست.


ارجاع به وکیل پایه یک دادگستری متخصص مسئله شما.


بررسی اولیه درخواست و ارائه قیمت و زمان توسط تیم وکیل باشی.


پرداخت مبلغ اعلام شده و شروع تنظیم لایحه شما.


دریافت چک لیست موارد مورد نیاز لایحه از سوی شما.


ارائه نسخه اولیه لایحه سفارشی شما توسط تیم وکیل باشی.


مهلت ۴۸ ساعته جهت کامنت گذاری و اصلاح لایحه.


دریافت پیش نویس دوم لایحه.


ارائه نسخه نهایی لایحه شما براساس کامنت های اصلاحی.

ارائه 15 روز پشتیبانی لایحه درخواستی توسط تیم وکیل باشی.