;
1401/07/10 14:43

قرارداد بازسازی ساختمان چیست و چگونه قرارداد تعمیرات و بازسازی ساختمان را تدوین کنیم؟

فرم قرارداد بازسازی ساختمان، نوعی از قراردادهای پیمانکاری در زمینه عمرانی و ساختمانی است.

 بازسازی و تعمیرات ساختمان از اموری است که در حال حاضر زیاد مورد توجه قرار دارد. ساخت و ساز بسیار پر هزینه و زمان‌بر می‌باشد. در برابر با هزینه‌ها و زمان لازم برای ساخت بنای ساختمان، بازسازی یک بنا به دست پیمانکار پروژه های بازسازی انجام شود، بسیار معقول‌تر و کم هزینه‌تر می‌باشد. همچنین مدت زمان مورد نیاز برای بازسازی بسیار کمتر از زمان ساخت و ساز است.

بازسازی ساختمان مانند بسیاری از موارد نیازمند انعقاد قرارداد بازسازی ساختمان می‌باشد که در زمره قرارداد پیمانکاری ساختمان قرار گرفته است.

در ادامه به توضیح اصل قرارداد بازسازی و نحوه تنظیم قرارداد آن می‌پردازیم.

انواع نمونه قرارداد تعمیرات داخلی ساختمان

انواع قرارداد بازسازی و نوسازی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

 1. قرارداد بازسازی، نوسازی و تعمیرات ساختمان با مصالح

 2. قرارداد بازسازی، نوسازی و تعمیرات ساختمان بدون مصالح

 3. قرارداد بازسازی، نوسازی و تعمیرات ساختمان به صورت مدیریت پیمان درصدی

 4. قرارداد بازسازی، نوسازی و تعمیرات ساختمان به صورت مدیریت پیمان دستمزدی

در ادامه به توضیح هرکدام جداگانه خواهیم پرداخت.

قرارداد بازسازی، نوسازی و تعمیرات ساختمان با مصالح

فرم قرارداد بازسازی، نوسازی و تعمیرات ساختمان با مصالح، می‌تواند به شکل قرارداد بازسازی درصدی نیز باشد. در این نوع قرارداد کارفرما در ابتدا با تخمین هزینه‌ها و مبلغ مورد نظر برای کار و بر اساس عرف درصد مدیریت پیمان بازسازی ، مبلغی را در اختیار پیمانکار پروژه بازسازی، نوسازی و تعمیرات ساختمان قرار می‌دهد. در این قرارداد، از ابتدا تا انتها تعمیرات و بازسازی ساختمان به عهده پیمانکار است. تهیه مصالح و ابراز، استخدام نیروی کار و هزینه‌های احتمالی به عهده پیمانکار میباشد و از آن مبلغی که کارفرما در ابتدا در اختیار او گذاشته است، پرداخت می‌کند.

حق الزحمه نیروی کار پیمانکار نیز به دو صورت قابل پرداخت می‌شود؛ یا درصدی از کل مبلغی که در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد به عنوان حق الزحمه نیروی کار او در نظر گرفته خواهد شد. یا مجموع مبلغ قرارداد بدون محاسبه حقوق کارگران پیمانکار به ایشان پرداخت می‌شود و خودش موظف به پرداخت حقوق کارگران است.

قرارداد بازسازی، نوسازی و تعمیرات ساختمان بدون مصالح

در قرارداد بازسازی، نوسازی و تعمیرات ساختمان بدون مصالح، تهیه مصالح و ابزار مورد نظر برای کار بازسازی بر عهده کارفرما می‌باشد. پیمانکار با توافق قبلی، مبلغی را بابت انجام کار دریافت می‌کند. این قرارداد برای کارفرمایانی است که قصد دارند در خرید مصالح صرفه‌جویی کنند و یا هزینه بازسازی را کم و کنترل کنند، بسیار مناسب است.

 

قرارداد مدیریت پیمان درصدی

در این نوع قرارداد تعمیرات و بازسازی ساختمان، پیمانکار مدیر اصلی پروژه محسوب می‌شود و کارفرما تمام هزینه‌های اجرای پروژه را به‌عنوان تن‌خواه گردان در اختیار او قرار می‌دهد. پیمانکار با اعلام قیمت‌ها به کارفرما و با جلب موافقت او، خرید مصالح و پرداخت دستمزد نیروهای کار را انجام می‌دهد.

در نوع درصدی قرارداد مدیریت پیمان، دستمزد پیمانکار برای مدیریت پروژه بر اساس درصد مشخصی از کل هزینه اجرای پروژه تعیین می‌شود.

قرارداد مدیریت پیمان دستمزدی

این قرارداد دقیقاً مثل قرارداد قبلی یعنی «قرارداد مدیریت پیمان درصدی» است. تنها تفاوتش این است که دستمزد پیمانکار برای اجرای پروژه بازسازی و تعمیرات ساختمان به‌صورت درصدی از کل مبلغ هزینه پروژه نیست؛ بلکه این دستمزد به‌صورت یک مبلغ ثابت در زمان عقد قرارداد بین کارفرما و پیمانکار توافق می‌شود.

در این نوع قرارداد، درگیری و زمان‌بربودن پروژه برای کارفرما و پیمانکار نیز مانند قرارداد درصدی مدیریت پیمان است.

چگونه قرارداد تعمیرات و بازسازی ساختمان را تدوین کنیم؟

برای آن که یک قرارداد بازسازی، نوسازی و تعمیرات ساختمان استاندارد باشد باید مفاد آن را بدین نحو تنظیم نمود:

 • ماده ۱) طرفین قرارداد

 • ماده ۲) موضوع قرارداد

 • ماده ۳) مدت قرارداد

 • ماده ۴) مبلغ قرارداد

 • ماده ۵) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

 • ماده ۶) وظایف و تعهدات پیمانکار

 • ماده ۷) تعهدات کارفرما

 • ماده ۸) مالیات پروژه

 • ماده ۹) نظارت

 • ماده ۱۰) دستگاه نظارت

 • ماده ۱۱) ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

 • ماده ۱۲) حل اختلاف

 • ماده ۱۳) موارد متفرقه

 • ماده ۱۴) نسخ قرارداد.

در ادامه شرح هر یک را خدمت شما ارائه میدهیم.

 

فرم قرارداد بازسازی ساختمان

 

معرفی کامل طرفین قرارداد

ابتدا باید معرفی جامع و کامل از طرفین قرارداد داشته باشیم. در مواقعی حتی بهترین کار می‌تواند ضمیمه کردن اسناد مثبت سمت طرفین قرارداد به فرم باشد.

موضوع قرارداد

در موضوع قرارداد حتماً باید به‌گونه‌ای به شرح این مورد بپردازید که هدف اصلی از انعقاد مشخص باشد. به‌عنوان‌ مثال در این مورد که هدف اصلی از تعامل و همکاری مالک و پیمانکار، بازسازی ساختمان است، باید به این مورد صراحتاً اشاره شود.

موضوع قرارداد باید در همان ابتدای قرارداد، ذکر شود.

مدت قرارداد

طبیعتاً طرفین انتظار دارند که تعهدات ناشی از قرارداد در مدت مشخصی به سرانجام برسد. در قراردادهایی نظیر این قرارداد باید مدت‌زمان بازسازی به‌صورت مرحله‌ای مشخص گردد. زمان‌بندی قرارداد می‌تواند در ماده مربوط به مبلغ هم تأثیرات بسزایی داشته باشد.

مبلغ قرارداد

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر قرارداد قسمت مربوط به مبلغ و نحوه پرداخت خواهد بود. در قرارداد پیمانکاری بازسازی ساختمان بهترین پیشنهاد این است که پس از مشخص کردن مبلغ کلی قرارداد، شرایط و نحوه پرداخت را موکول به زمان‌بندی‌های انجام‌شده در ماده مدت قرارداد کنند.

 

تعهدات طرفین

تعهدات مالک و پیمانکار در یک قرارداد بازسازی، مشخص است. اما برای جلوگیری از هرگونه ابهام لازم است این موارد مستند شوند. به‌عنوان‌مثال تعهدات مالک مبنی بر انجام به‌موقع پرداخت‌های قراردادی و تحویل به‌ موقع ملک جهت احداث کارگاه ساختمانی و تعهدات پیمانکار مبنی بر اجرای بی‌نقص موضوع قرارداد و تحویل به‌موقع پروژه می‌تواند نمونه‌ای از این موارد باشد.

تهیه مصالح

در قراردادهای مربوط به ساخت‌وساز که بازسازی هم یکی از آن‌ها به شمار می‌رود، تهیه مصالح ساختمانی به هزینه مالک و توسط پیمانکار صورت می‌گیرد. مهم‌ترین نکته در این قسمت تهیه مصالح متعارف بنا به نظر و صلاحدید مالک است. معمولاً برای جلوگیری از هرگونه مشکل در این قراردادها، لیست کاملی از انواع مصالح ساختمانی با ذکر جزئی کیفیت و برند هریک از آن‌ها تهیه می‌شود تا در مواقع مشکل به آن لیست مراجعه شود.

واگذاری موضوع قرارداد به دیگران

معمولاً در قراردادهای اجرایی مجری یا پیمانکار نمی‌تواند موضوع قرارداد را به غیر واگذار کند. اما می‌تواند در راستای اجرای موضوع قرارداد از کمک افراد دیگری تحت عنوان کارگر یا پیمانکار فرعی استفاده کند. رابطه‌ای که پیمانکار اصلی با این افراد خواهد داشت طبیعتاً روی قرارداد بازسازی تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان‌مثال روابطی که پیمانکار با کارگران خود دارد در مباحث بیمه‌ای روی قرارداد اصلی تأثیر می‌گذارد. در چنین قراردادهای پیمانکاری، کارفرما موظف است 5 درصد از مبلغ اصلی قرارداد را زمانی با پیمانکار تسویه کند که مفاصا حساب بیمه کارگران را رویت کند. البته مسئولیت اعمال -این افراد صرفاً با پیمانکار خواهد بود.

فسخ قرارداد

در این بخش از قرارداد، مواردی نام‌برده می‌شود که در صورت بروز آن‌ها، امکان فسخ قرارداد وجود دارد. هیچ‌کدام از طرفین نمی‌توانند بدون دلیل خاص و مهم و صرفاً از روی تمایل شخصی، یک‌طرفه قرارداد را فسخ کنند. شخصی که قرارداد را بی‌دلیل فسخ کرده است مجبور می‌شود که خسارت بپردازد. البته تعهد به انجام وظایف، همچنان پابرجا است. مواردی مانند موارد زیر موجب فسخ قرارداد می‌شود:

 1. بیشتر شدن زمان انجام پروژه از زمان توافق شده توسط طرفین

 2. اگر پیمانکار پروژه را بدون اطلاع کارفرما و بدون دلیل موجه تعطیل یا متوقف کند.

 3. اگر پیمانکار بدون اطلاع کارفرما پروژه را به شخص دیگری بسپارد.

و سایر مواردی که طرفین قرارداد، خودشان به توافق برسند.

قوای قاهره

همه ما ممکن است در شرایطی که به‌ اصطلاح فورس ماژور محسوب می‌شود نتوانیم تعهدات قراردادی خود را اجرا کنیم. به همین منظور لازم است در تمام قراردادها شرطی به این مورد اختصاص داده شود تا در خصوص بروز قوای قاهره و نحوه عملکرد بعد از آن تصمیم‌گیری شود.

حل‌وفصل اختلافات

بروز اختلاف در هر تعاملی امری اجتناب‌ناپذیر است. در هر قرارداد لازم است شرایط و نحوه حل‌وفصل تعارضات و اختلافات پیش‌بینی شود.

سخن پایانی:

شما می‌توانید به عنوان کارفرما، مالک یا پیمانکار در پروژه های عمرانی و ساختمانی از طریق مجموعه وکیل‌باشی و وکلای پایه یک دادگستری مجرب حاضر در این مجموعه، فرم قراردادهای عمرانی و ساختمانی مدنظر را تهیه نمایید یا بطور سفارشی درخواست تنظیم قراردادی با شرایط خاص مورد توجه تان را با مشاوره رایگان از وکلای متخصص در قرارداد نویسی دریافت کنید.

 

title-bg

نظرات متنی

پیام های کاربران را بخوانید

افزودن نظر

FAQ

پرسش های متداول

یک قرارداد استاندارد چه ویژگی هایی دارد؟

قرارداد ها باید توسط یک فرد متخصص و با تجربه تنظیم گردند، نمیتوان گفت قراردادی که طویل باشد بینقص تر یا کامل تر است. یک قرارداد عالی و استاندارد بسته به نیاز طرفین آن کامل میشود.

اگر یکی از طرفین قرارداد اطلاعاتی غیرواقعی در قسمت مشخصات وارد نمود چه راهکاری را باید پیش برد؟

زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد راهکار ثابتی وجود ندارد و باید آن را با وکلای مجرب مطرح نمایید.

در نتیجه بهتر است همیشه بیشتر به دنبال پیشگیری باشیم. برای پیشگیری از این موضوع همیشه در هنگام عقد قرارداد مدارک شناسایی را بررسی کنید تا احراز هویت انجام شود. حتی می‌توان کپی این مدارک را پیوست به قرارداد نمود.

تعهدات طرفین قرارداد چیست؟

تعهد طرفین یک قرارداد هر آن چیزی است که نسبت به آن در قرارداد تصمیم گرفته شده و منافاتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد.

تماس
گفتگو
x
x
گفتگوی آنلاین
پاسخگوی سوالات شما هستیم

برای دریافت پاسخ در صوت قطع ارتباط آنلاین ، لطفا با فشردن دکمه ذیل ، اعلان مروگر خود را فعال کنید.

جهت شروع گفتگو پیام خود را تایپ و ارسال نمایید ، می توانید با نگه داشتن دکمه میکروفن صدای خود را ضبط و ارسال کنید.
صبور باشید ...