;
1401/08/03 12:35

مسئولیت مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان

تاسیسات مکانیکی هر ساختمان بخش قابل توجهی از جمع عملیات فیزیکی و هزینه‌های ریالی آن ساختمان را شامل می شود و نظارت آگاهانه و موثر در این بخش، ضمن تضمین کارکرد مناسب دستگاه‌ها، دوام عمر آن ها را نیز در پی خواهد داشت.

تاسیسات مکانیکی ساختمان نقش بسزایی در برقراری شرایط آسایش بهره برداران دارد. ساختمان هایی که از تاسیسات مکانیکی مناسب برخوردار نیستند توانایی ایجاد شرایط آسایش قابل قبول را برای بهره برداران خود نخواهند داشت. از این رو، می توان ادعا نمود که تاسیسات یک ساختمان تاثیر قابل ملاحظه ای در بازده کاری و رفتاری بهره برداران از آن ساختمان خواهد داشت. 

مهندسان ناظر تاسیسات مکانیکی ، می‌بایست مقررات ملی ساختمان در زمینه اجرای تاسیسات مکانیکی را رعایت نمایند. در ادامه نکاتی در ارتباط با مسئولیت مهندسان تاسیسات از طراحی تا اجرا را بیان خواهیم نمود.

جایگاه مهندس تاسیسات مکانیکی ساختمان

تاسیسات مکانیکی هر ساختمان بخش قابل توجهی از جمع عملیات فیزیکی و هزینه‌های ریالی آن ساختمان را شامل می شود و نظارت آگاهانه و موثر در این بخش، ضمن تضمین کارکرد مناسب دستگاه‌ها، دوام عمر آن ها را نیز در پی خواهد داشت. از آنجایی که تاسیسات مکانیکی و تجهیزات و سامانه های وابسته به آن، ارتباط تنگاتنگی با مصرف انرژی و سوخت دارند، بنابراین هرگونه اهمال باعث تحمیل هزینه های گزاف بر بهره برداران خواهد شد. 

معمولا بیشترین مشکلات بخش ساختمان در حوزه ی تاسیسات، مربوط به اجرای تاسیسات مکانیکی است، بنابراین، اهمیت نظارت صحیح و دقیق بر اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی ضروری است. در صورت تشبیه ساختمان به بدن انسان، می توان گفت که تاسیسات مکانیکی ساختمان نقش روح برای این کالبد را دارد و با اجرای صحیح و نظارت های کارشناسی و دقیق می توان روح این کالبد را سالم نگه داشت. در غیر این صورت، ساختمان بسیار زود آسیب خواهد دید و شرایط آسایش مناسب برای بهره بردارانش مخدوش خواهد شد.

وظایف مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی ساختمان در طراحی و اجرا

مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی، اعم از تخریب، نوسازی، توسعه‌ی بنا، تعمیر و مرمت، اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان، که به منظور تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه‌ی اقتصادی فرد و جامعه وضع شده است.

در مباحث مقررات ملی ساختمان وظایفی برای مهندسان ناظر رشته‌های چهارگانه‌ی ساختمانی ذکر شده است که در ادامه، تنها به برخی موارد مهم آن اشاره می شود:

 1. نظارت مهندسان ناظر، از زمان صدور پروانه ی ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می‌یابد.

 2. مهندسان ناظر در خصوص عملکرد خود، حسب مورد به صورت جمعی (در اموری که تواما مربوط به دو رشته یا بیشتر است) و یا فردی (در اموری که مربوط به رشته ی تخصصی مورد صلاحیت هر ناظر است) در قبال سازمان استان و سایر مراجع قانونی مسئول بوده و پاسخ گو می‌باشند.

 3. وظایف مهندسان ناظر جنبه‌ی کنترلی دارد و در صورت عدم انطباق کار در حال اجرا با نقشه‌ها و مشخصات مصوب، الزامات قانونی، مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط لازم الاجرا، مهندسان ناظر مکلفند ضمن تذکر کتبی به سازنده و صاحب کار، مراتب را به مراجع صدور پروانه‌ی ساختمان اعلام و حسب مورد، اصلاح یا توقف عملیات اجرایی را درخواست کنند و خواستار الزام سازنده و صاحب کار به رعایت ضوابط لازم الاجرا شوند. همچنین، لازم است تصویر گزارش خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تحویل دهند.

 4. عملکرد مهندسان ناظر باید در چارچوب مفاد کلیه ی مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.

 5. مهندسان ناظر هر پروژه باید پیش از آغاز عملیات اجرایی به اتفاق یکدیگر از محل پروژه بازدید کنند و از ویژگی های ملک و مجاورت های آن، اعم از: موقعیت ملک، همجواری‌ها، تاسیسات ساختمان و تاسیسات شهری مجاور اطلاع حاصل نموده، و از جمیع عوامل موثر در اجرای پروژه اطلاع حاصل نماید.

 6. مهندسان ناظر موظف به کنترل رعایت بهداشتی، ایمنی و حفظ محیط زیست، مطابق ضوابط لازم الاجرا، به ویژه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا) در تمام مراحل اجرا، «از تجهیز کارگاه تا پایان کار» به طور عام، و در حدود صلاحیت خود به طور خاص، و همچنین هماهنگی در زمینه های تخصصی با سایر ناظران و در صورت لزوم ارائه ی تذکر کتبی به سازنده و صاحب کار می‌باشند.

 7. مهندسان ناظر موظف به تنظیم و امضای گزارش های مرحله‌ی اجرای ساختمان، مطابق با الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می‌باشند و مسئولیت تسلیم و تحویل این گزارش ها به مراجع ذی ربط را بر عهده دارند.

 8. مهندسان ناظر موظف به حضور در مراجع مرتبط، اعم از سازمان نظام مهندسی استان و مرجع صدور پروانه‌ی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی، حسب مورد جهت ارائه‌ی توضیحات و امضای اسناد در چارچوب قانون می‌باشند.

مسئولیت مهندس تاسیسات مکانیکی از طراحی تا اجرا تاسیسات ساختمان

 

کنترل و نظارت بر تاسیسات مکانیکی ساختمان

مهندسان تاسیسات مکانیکی وظیفه‌ی نظارت بر بخشی از فرآیند تولید ساختمان را بر عهده دارند. 

تاسیسات مکانیکی ساختمان شامل تاسیسات آبرسانی و اطفای حریق، تاسیسات دفع آب باران و فاضلاب (همراه با ونت)، تاسیسات سرمایش و گرمایش، تهویه‌ی ساختمان (هود، سرویس‌ها و پارکینگ)، تامین هوای تازه، تاسیسات گازرسانی و … می‌باشد.

خدمات ناظر تاسیسات مکانیکی ساختمان در حالت کلی به شرح زیر است:

 • تطابق نقشه‌های معماری با نقشه‌های تاسیسات مکانیکی طراحی شده و تایید شده توسط سازمان نظام مهندسی.

 • کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه های مصوب تاسیسات مکانیکی.

 • کنترل مصالح تاسیسات مکانیکی از نظر نوع، کیفیت، نحوه‌ی حمل، نگهداری و استفاده، منطبق با نقشه‌ها و مشخصات فنی مصوب و استاندارد های ملی ایران.

 • کنترل امکانات و تاسیسات موجود در محل، شامل آب، فاضلاب، گاز و نحوه اتصال تاسیسات ساختمان به شبکه های مربوط شهری.

 • کنترل ضرورت انجام اقدامات خاص در موقع تخریب و گودبرداری از نظر تاسیسات مکانیکی (آب، گاز و فاضلاب و…)

 • کنترل وضعیت اجرا و موقعیت مکانی و ارتفاعی اجزای تاسیساتی در تمام مراحل اجرای ساختمان، کنترل نصب و کارگذاری و اجرای عناصر تاسیساتی، شامل مجموعه ی شیرها، شیر فلکه ها، پمپ ها و موارد مشابه و عایق کاری های لازم.

 •  کنترل نحوه‌ی اجرای عناصر تامین و توزیع آب سرد و گرم مصرفی، گاز، شوفاژ، موتورخانه، پکیج و …

 • کنترل نحوه‌ی اجرای عناصر سامانه‌های جمع آوری، تصفیه یا دفع فاضلاب و تعبیه هواکش از نظر تاسیسات مکانیکی ساختمان.

 • کنترل نحوه‌ی اجرای عناصر سامانه‌ی تهیه، توزیع و ذخیره سازی سوخت (گاز، گازوئیل، نفت) و رعایت الزامات مربوطه.

 • کنترل اجرای سامانه‌های کنترل دستگاه‌ها و تاسیسات مکانیکی به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی.

 • کنترل نحوه‌ی اجرای عناصر سامانه‌ی تهویه‌ی مطبوع و تامین هوای تازه و تخلیه‌ی هوای آلوده.

 • کنترل نحوه‌ی اجرای کانال های کولر و نصب و راه اندازی کولرها.

 • کنترل نحوه‌ی نصب و بهره برداری ایمن از آسانسورها و پله های برقی از لحاظ مکانیکی.

 • مستند سازی و ثبت و تکمیل فرم های نظارتی ساختمان در حیطه ی وظایف خود.

سخن پایانی

ما برای شما قرارداد نگهداری تاسیسات و همچنین قرارداد اجرای تاسیسات را با در نظر گرفتن تمای استاندارد های مهم و نیاز طرفین قرارداد تهیه نمودیم تا در صورت نیاز شما عزیزان به این محصول بتوانید با صرفه جویی در وقت و هزینه به آن دست یابید.

شما می‌توانید به عنوان هریک از طرفین قراردادها از طریق مجموعه وکیل‌باشی و وکلای پایه یک دادگستری مجرب حاضر در این مجموعه، به آنچه نیاز دارید برسید. مجموعه وکیل‌باشی با ارائه خدماتی نظیر تدوین فرم‌های قضایی سفارشی، تدوین قرارداد سفارشی و ارائه راهکار و آموزش‌های تصویری مختلف در زمینه‌های حقوقی کنار شما است. شما میتوانید هر فرم قضایی یا قراردادی را که میخواهید به صورت سفارشی همراه با مشاوره رایگان دریافت نمایید.

title-bg

نظرات متنی

پیام های کاربران را بخوانید

افزودن نظر

FAQ

پرسش های متداول

تعهدات طرفین قرارداد چه تضمینی دارد؟

هر قراردادی چه مطابق قانون، معین باشد یا نا معین، در صورتی که خلاف شرع و قانون نباشد معتبر است. در نتیجه هر قرارداد معتبری که در آن تعهدی بر عهده طرفین باشد باید ایفای تعهد گردد.

در غیر این صورت هم حق فسخ و هم حق مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ایجاد میگردد. (سعی کنید قبل از اقدام به مطالبه این حقوق در محاکم ابتدا توسط اظهارنامه الزام به تعهد از طرف مقابل خود بخواهید.)

در شرایطی که انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین مقدور نبود چه عواقبی در انتظار طرفین می‌باشد؟

اگر توانایی انجام تعهد برای هر یک از طرفین از بین برود و در آن هیچ تعدی و تفریطی وجود نداشته باشد، همچنین حادثهای خارج از اراده طرفین باعث این مسئله شود (قوه قاهره)، مسئولیتی به عهده طرفین قرارداد نمیباشد چرا که این موضوع در قرارداد تحت عنوان فورس ماژور یا قوای قاهره پیشبینی شده است.

مسئولیت بیمه در قرارداد های پیمانکاری بر عهده چه کسی است؟

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز بیان می دارد: مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می‌شود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ‌ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و  پرداخت مى کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.

تماس
گفتگو
x
x
گفتگوی آنلاین
پاسخگوی سوالات شما هستیم

برای دریافت پاسخ در صوت قطع ارتباط آنلاین ، لطفا با فشردن دکمه ذیل ، اعلان مروگر خود را فعال کنید.

جهت شروع گفتگو پیام خود را تایپ و ارسال نمایید ، می توانید با نگه داشتن دکمه میکروفن صدای خود را ضبط و ارسال کنید.
صبور باشید ...