;
1401/07/30 15:10

نکات تنظیم قرارداد مدیریت پیمان

قرارداد مدیریت پیمان به چه معناست؟ طرفین قرارداد مدیریت پیمان چه کسانی هستند؟ نکات تنظیم قرارداد مدیریت پیمان چیست؟

از مهم ترین خدمات ساختمانی، مدیریت پیمان در پروژه‌های ساختمانی است. تقریباً همه‌ی کارفرمایان با موضوع مدیریت پیمان آشنا هستند، عبارت مدیریت پیمان یا Management Contracting بدان معناست که در قرارداد پیمانکاری، کارفرما انجام عملی را با شرایط معین در قبال وجه معین در مدت مشخصی به شخص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان پیمانکار محول می‌کند و موضوع این قراردادها می تواند ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد. در تنظیم این قراردادها نکات مهمی وجود دارد که باید از آن آگاه بود. در وکیل‌باشی به 15 نکته از این موارد پرداخته ایم که باید در حین انعقاد قرارداد به آن توجه کنید. توجه به این اصول از بروز مشکلات و اختلافات احتمالی در آینده ممانعت به عمل می آورد. در ادامه قصد داریم با قرارداد مدیریت پیمان و نکات مهم قرارداد آن و همچنین وظایف و تعهدات پیمانکار و کارفرما آشنا شویم.

نکات کلیدی و مهم قرارداد مدیریت پیمان: 

در قرارداد مدیریت پیمان یا به عبارتی دیگر قرارداد پیمانکاری، درج برخی موارد و رعایت نکات ضروری است؛ مواردی نظیر:

 • عنوان قرارداد

 • موضوع قرارداد

 • تعیین مشخصات طرفین قرارداد

 • مشخص کردن محل پروژه

 • برآورد کردن هزینه های پروژه

 • مشخص کردن وظایف پیمانکار

 • مشخص کردن وظایف کارفرما

 • تعیین حق الزحمه پیمانکار

 • مشخص کردن مدت زمان قرارداد

 • شرایط تنخواه و ضمانت آن

 • مهندسان ناظر

 • تعیین ضمائم قرارداد

 • ضمانت اجرای پروژه به توسط پیمانکار

 • تبصره ها

 • امضای طرفین قرارداد

همانگونه که ملاحظه نمودید، بندهای متفاوتی وجود دارد که وجودشان در متن قرارداد، ضروری است و همین امر، تنظیم قرارداد مدیریت پیمان را به کاری تخصصی و نیازمند مهارت و تبحر تبدیل ساخته است. در ادامه با به جزئیات موارد گفته شده می‌پردازیم:

عنوان قرارداد:

 مضمونی که برای قرارداد مشخص می‌شود را عنوان قرارداد می‌نامند. اگر نام تعین شده با مفاد قرارداد ارتباط نداشته باشد، قرارداد طرفین را دچار ابهام و اختلافات شدید خواهد کرد. قراردادهای پیمانکاری می‌توانند مضمونی مانند قرارداد طراحی، تدارکات، ساخت / قرارداد تدارکات، ساخت / قرارداد کلید در دست و یا قرارداد پیمان مدیریت و … داشته باشند.  

موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد آن چیزی است که طرفین قصد انجامش را دارند که می‌تواند عبارت کوتاهی باشد و یا گاهی فنی تر و تخصصی تر که با جزئیات کامل تحت عنوان شرح کار به طور مبسوط و کامل توضیح داده می‌شود و ضمیمه قرارداد می‌گردد. موضوع قرارداد با توجه به مدیریت فنی و اجرایی پروژه که بر اساس نقشه ها و مدارک و اسناد تایید شده توسط مالک، نظام مهندسی و ناظر می‌باشد باید به طور دقیق توضیح داده شود.

 

پیمانکار

   

تعیین مشخصات طرفین قرارداد:

برای اشخاص حقیقی ذکر مشخصات شناسنامه ای و کارت ملی، آدرس و سایر مشخصات ضروری است.

در مورد اشخاص حقوقی باید به این نکته توجه شود که به حکم قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجاز به عقد و امضای قرارداد و ایجاد تعهد حتماً باشند.

در خصوص سازمانهای دولتی، وزارتخانه ها، بانکها و شهرداری ها بایستی طرف قرارداد به درستی تعریف و مشخص شوند. در مورد شرکتها باید صلاحیت شرکت در جهت انعقاد قرارداد اساسنامه و مراحل قانونی تشکیل آن باید بررسی شود و برای احراز بقاء و عدم انحلال یا تعلیق شرکت، گواهی آخرین تغییرات اخذ گردد.

همچنین شخصی می‌تواند قرارداد را امضا کند که مطابق با اساسنامه و صورتجلسه مصوبات مجمع عمومی و آخرین تغییرات شرکت حق امضا داشته باشد.

به علاوه در تنظیم قرارداد پیمانکاری، صلاحیت شرکتها از لحاظ توانایی و امکان انجام کار پروژه مورد بررسی قرارمی‌گیرد و موضوع قرارداد جزء فعالیتهای مجاز شرکت باشد.

در قرارداد مدیریت پیمان تاریخ عقد قرارداد هم باید قید شود. کارفرما در این قراردادها صاحب ملک می‌باشد و مدیر فنی و اجرایی پروژه هم شخص پیمانکار است.

مشخص کردن محل پروژه:

آدرس دقیق پروژه باید در قرارداد درج گردد تا در محل انجام وظایف ابهامی وجود نداشته باشد.

برآورد کردن هزینه های پروژه:

مبلغی که پیمانکار برای هزینه ها برآورد کرده و به توافق با مالک رسانده است باید کاملا واضح و مشخص در قرارداد نوشته شود. همینطور مالیات و کسورات قانونی هم باید در این بخش مشخص گردند. اینکه این مبلغ و شرایط مربوط به آن قابل تغییر می‌باشد یا خیر نیز در این بخش تعیین تکلیف می‌شود.

مشخص کردن وظایف و اختیارات پیمانکار:

شرح وظایف و اختیارات پیمانکار باید به طور مبسوط تعیین گردد. وظایفی مانند برآورد کردن هزینه های مربوط به پروژه، شروع عملیات با تایید کارفرما، اجرا و پیشبرد پروژه مطابق با نقشه ها و ضوابط و مقررات ملی ساختمان، تعیین پیمانکاران جزء، عقد قرارداد با پیمانکاران جزء، تهیه و تامین مصالح، ابزارآلات و ماشین آلات، اخذ انشعابات آب، برق، گاز به نمایندگی از کارفرما، حسابرسی هزینه ها، ارائه گزارش حسابرسی هزینه ها به کارفرما در فواصل زمانی معین و غیره می تواند در قرارداد به عنوان وظایف پیمانکار قید گردد که شرایط و جزئیات بیشتر در این مورد مربوط به توافق صورت گرفته میان کارفرما و پیمانکار می‌شود.

مشخص کردن وظایف و اختیارات کارفرما:

وظایفی از قبیل شرایط پرداخت هزینه‌های پروژه، تامین منابع مالی در مدت زمان مشخص شده، شرایط همکاری با پیمانکار برای اجرا و پیشبرد پروژه مانند پرداخت تنخواه به موقع، تنظیم وکالت نامه ها ومعرفی نامه های مورد نیاز و … می تواند به عنوان وظایف کارفرما در قرارداد قید شود.

تعیین حق الزحمه پیمانکار:

دستمزد پیمانکار درصدی از هزینه های پروژه می‌باشد که هزینه‌های اجرا و تامین مصالح پروژه را در بر می‌گیرد. توافق بر سر اینکه تامین مصالح بر عهده مدیریت پیمان باشد یا خیر هم در کاهش و افزایش این درصد موثر است. همینطور سهولت رفت و آمد پیمانکاران و کارگران به محل پروژه، دسترسی آسان به خرید مصالح و لوازم ساختمانی و شرایط آب و هوایی نیز بر روی این درصد تاثیرگذار می‌باشد.

اگر هزینه‌ای وجود داشته باشد که نباید به عنوان درصدی از حق الزحمه حساب شود حتما باید در این قسمت قید گردد.

فرایند و شرایط پرداخت حق الزحمه از جانب کارفرما به پیمانکار هم باید کاملا تعیین گردد. همینطور شرایط مالیات و کسورات قانونی هم در این بخش باید تعیین شود.

مشخص کردن مدت زمان قرارداد:

پیمانکار باید زمانی را تعیین و تعهد به تحویل پروژه نماید. مشخص کردن زمان شروع، تاریخ تحویل زمین و تاریخ اخذ پروانه هم در این بخش لازم می‌باشد.

شرایط تنخواه و ضمانت آن:

تنخواه اولیه که در زمان وقوع عقد قرارداد پرداخت می‌گردد و زمان پرداخت سایر تنخواه‌های بعدی و شرایط پرداختی آن از طرف کارفرما، در همین قسمت مشخص خواهد گردید. 

مهندسان ناظر:

در این قسمت مشخصات ناظر یا ناظران تعیین شده از طرف سازمان نظام مهندسی قید می‌گردد و به عنوان مدرکی برای معرفی ناظر یا ناظران از جانب مالک به پیمانکار می‌باشد.

تعیین ضمائم قرارداد:

ضمائم قرارداد از قبیل برنامه زمانبندی، نقشه ها و پروانه های ساختمانی در این قسمت مشخص می‌شود. یک نسخه از هر یک از این موارد به قرارداد ضمیمه خواهد شد.

ضمانت اجرای پروژه به توسط پیمانکار:

پیمانکار مرحله های مختلف پروژه را مطابق با نوع قرارداد بر اساس مدت زمان مشخص از لحاظ کیفیت اجرا ضمانت می‌نماید.

تبصره‌ها:

شرایط پروژه در صورت وجود حوادثی مانند حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و … در انتهای قرارداد مشخص می‌گردد.

امضای طرفین قرارداد:

در انتها قرارداد در دو نسخه به امضای طرفین قرارداد یعنی مالک و پیمانکار خواهد رسید.

سخن پایانی:

شما می‌توانید به عنوان هریک از طرفین قراردادها از طریق مجموعه وکیل‌باشی و وکلای پایه یک دادگستری مجرب حاضر در این مجموعه، به آنچه نیاز دارید برسید. مجموعه وکیل‌باشی با ارائه خدماتی نظیر تدوین فرم‌های قضایی سفارشی، تدوین قرارداد سفارشی و ارائه راهکار و آموزش‌های تصویری مختلف در زمینه‌های حقوقی کنار شما است. شما میتوانید هر فرم قضایی یا قراردادی را که میخواهید به صورت سفارشی همراه با مشاوره رایگان دریافت نمایید.

 

title-bg

نظرات متنی

پیام های کاربران را بخوانید

افزودن نظر

FAQ

پرسش های متداول

اگر یکی از طرفین قرارداد اطلاعاتی غیرواقعی در قسمت مشخصات وارد نمود چه راهکاری را باید پیش برد؟

زمانی که این اتفاق رخ میدهد راهکار ثابتی وجود ندارد و باید آن را با وکلای مجرب مطرح نمایید.

در نتیجه بهتر است همیشه بیشتر به دنبال پیشگیری باشیم. برای پیشگیری از این موضوع همیشه در هنگام عقد قرارداد مدارک شناسایی را بررسی کنید تا احراز هویت انجام شود. حتی میتوان کپی این مدارک را پیوست به قرارداد نمود.

برای آنکه هنگام بروز اختلاف زود تر به نتیجه برسیم چه راهکاری وجود دارد؟

سعی کنید در قراردادها مرجع حل اختلافات خود را داور مرضیالطرفین معرفی نمایید. چراکه هم در هزینه و هم در وقت شما صرفه جویی خواهد شد. حکم داور مانند حکم قضات لازم الاتباع است.

مسئولیت بیمه در قرارداد های پیمانکاری بر عهده چه کسی است؟

ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز بیان می دارد: مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار میشود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و  پرداخت مى کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.

تماس
گفتگو
x
x
گفتگوی آنلاین
پاسخگوی سوالات شما هستیم

برای دریافت پاسخ در صوت قطع ارتباط آنلاین ، لطفا با فشردن دکمه ذیل ، اعلان مروگر خود را فعال کنید.

جهت شروع گفتگو پیام خود را تایپ و ارسال نمایید ، می توانید با نگه داشتن دکمه میکروفن صدای خود را ضبط و ارسال کنید.
صبور باشید ...