منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

قرارداد سفارشی خود را با وکیل باشی ایجاد کنید!

شما می‌توانید علاوه بر قراردادهای هوشمند موجود در وکیل‌باشی، قرارداد سفارشی خود را ایجاد نمایید و از امکانات سایت نظیر امضای دیجیتال و افزودن طرفین به قرارداد استفاده نمایید.

 1. شرح درخواست و هدف از قرارداد.
 2. ارجاع به وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور قرارداد.
 3. بررسی اولیه درخواست و ارائه قیمت و زمان توسط تیم وکیل باشی.
 4. پرداخت مبلغ اعلام شده و شروع تنظیم قرارداد.
 5. دریافت چک لیست موارد مورد نیاز قرارداد از شما.
 6. ارائه نسخه اولیه قرارداد توسط تیم وکیل باشی.
 7. مهلت ۴۸ ساعته جهت کامنت گذاری و اصلاح قرارداد.
 8. دریافت پیش نویس دوم قرارداد.
 9. ارائه نسخه نهایی قرارداد براساس کامنت های اصلاحی.
 10. ارائه 15 روز پشتیبانی قرارداد توسط تیم وکیل باشی.
 • طراحی و تنظیم قرارداد حرفه‌ای را با وکیل باشی تجربه کنید!

وکیل باشی فرآیندهای تخصصی حقوقی را به منظور طراحی و تنظیم قراردادهای حرفه‌ای به کارآفرینان فعال، فریلنسرها، پیمانکاران یا هر کسی که به قرارداد نیاز دارد؛ ایجاد کرده است.

 • چرا باید در تنظیم قرارداد دقت نمود؟!

قراردادهای حقوقی نکات ریز و تعهدات مختلفی را شامل می‌شود. قرارداد خوب و حرفه ای از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی پیشگیری می‌کند. تیم وکیل باشی دارای تجربه‌ای بلندمدت در همکاری با کارخانه جات و برندهای مطرح و قراردادهای حقوقی مربوط به آن‌ها است.

 • قبل از امضا قرارداد، از منافع خود اطمینان حاصل کنید.

قراردادهای حقوقی را بدون بررسی امضا نکنید، قبل از امضای اسناد و قراردادهای حقوقی از منافع خود اطمینان حاصل کنید تا در معرض خطر و چالش های قانونی قرار نگیرید.

 • بررسی و مشاوره تخصصی قراردادهای حقوقی در وکیل باشی

قرارداد های حقوقی پیچیده‌تر از آن چیزی است که بنظر می‌رسد. برای عبور از این پیچیدگی ها در کنارتان هستیم، قبل از امضای قرارداد به کارشناسان حقوقی مجرب و حرفه‌ای وکیل باشی به صورت آنلاین مراجعه کنید و دیدگاه‌های حقوقی و قانونی آن‌ها را دریافت نمایید.

قرارداد هوشمند

قراردادهای هوشمند وکیل باشی

با استفاده از سامانه قرارداد هوشمند و الکترونیک وکیل‌باشی به‌سرعت و بدون محدودیت، هر قراردادی را نیاز دارید با بالاترین درجه امنیت و رعایت کامل حقوق طرفین؛ در هرلحظه، کامل‌ترین قرارداد حقوقی موردنیاز خود را که توسط خبره‌ترین وکیل‌های پایه‌یک دادگستری وکیل‌باشی تنظیم‌شده است به‌صورت سفارشی تهیه کنید.

دنبال چه نوع قراردادی هستی؟

دوره قراردادنویسی وکیل باشی

نخستین دلیلی که اهمیت نوشتن قرارداد را در هر معامله ای ضروری می کنـد، پیشگیري از هرگونه اختلاف احتمالی و دعوا در آینده می باشد که اصلی ترین نتیجه آن به هدر نرفتن هزینه هاي مالی و سرمایه ای است.

دومین دلیل که شما باید قرارداد بنویسید، افزایش بهره وري و کیفیـت کارتـان است.زیرا شما در قرارداد به کم و کیف کار و نوع خواسـته هایتـان بـه طـور شـفاف اشاره کرده اید و هیچ خواسته ی شما مبهم نمانده است و بنـابراین بـا ایـن توافقـات انجام شده در ابتداي کار تا انتها به مشکل برنمی خورید.

سومین مزیت نوشتن قرارداد، حفظ روابط کـاري و اقتصـادي بـه طـور مسـتمراست.با بستن قرارداد سوء تفاهم کمتري بین طرفین بوجود می آیـد و ایـن موضـوع به استمرار روابط اقتصادي و کاري بین دو طـرف کـار کمـک مـی کنـد.

در نهایـت نوشتن قرارداد از هدررفتن وقت، از بین رفـتن حـق و حقـوق دو طـرف و حواشـی انسانی به شدت جلوگیري می کند.

 

 

کد تخفیف: Vakilbashi_insta

چرا سامانه هوشمند وکیل باشی

قرارداد سفارشی خود را با وکیل باشی ایجاد کنید!

شما می‌توانید علاوه بر قراردادهای هوشمند موجود در وکیل‌باشی، قرارداد سفارشی خود را ایجاد نمایید و از امکانات سایت نظیر امضای دیجیتال و افزودن طرفین به قرارداد استفاده نمایید.

 1. شرح درخواست و هدف از قرارداد.
 2. ارجاع به وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور قرارداد.
 3. بررسی اولیه درخواست و ارائه قیمت و زمان توسط تیم وکیل باشی.
 4. پرداخت مبلغ اعلام شده و شروع تنظیم قرارداد.
 5. دریافت چک لیست موارد مورد نیاز قرارداد از شما.
 6. ارائه نسخه اولیه قرارداد توسط تیم وکیل باشی.
 7. مهلت ۴۸ ساعته جهت کامنت گذاری و اصلاح قرارداد.
 8. دریافت پیش نویس دوم قرارداد.
 9. ارائه نسخه نهایی قرارداد براساس کامنت های اصلاحی.
 10. ارائه 15 روز پشتیبانی قرارداد توسط تیم وکیل باشی.
 • طراحی و تنظیم قرارداد حرفه‌ای را با وکیل باشی تجربه کنید!

وکیل باشی فرآیندهای تخصصی حقوقی را به منظور طراحی و تنظیم قراردادهای حرفه‌ای به کارآفرینان فعال، فریلنسرها، پیمانکاران یا هر کسی که به قرارداد نیاز دارد؛ ایجاد کرده است.

 • چرا باید در تنظیم قرارداد دقت نمود؟!

قراردادهای حقوقی نکات ریز و تعهدات مختلفی را شامل می‌شود. قرارداد خوب و حرفه ای از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی پیشگیری می‌کند. تیم وکیل باشی دارای تجربه‌ای بلندمدت در همکاری با کارخانه جات و برندهای مطرح و قراردادهای حقوقی مربوط به آن‌ها است.

 • قبل از امضا قرارداد، از منافع خود اطمینان حاصل کنید.

قراردادهای حقوقی را بدون بررسی امضا نکنید، قبل از امضای اسناد و قراردادهای حقوقی از منافع خود اطمینان حاصل کنید تا در معرض خطر و چالش های قانونی قرار نگیرید.

 • بررسی و مشاوره تخصصی قراردادهای حقوقی در وکیل باشی

قرارداد های حقوقی پیچیده‌تر از آن چیزی است که بنظر می‌رسد. برای عبور از این پیچیدگی ها در کنارتان هستیم، قبل از امضای قرارداد به کارشناسان حقوقی مجرب و حرفه‌ای وکیل باشی به صورت آنلاین مراجعه کنید و دیدگاه‌های حقوقی و قانونی آن‌ها را دریافت نمایید.

قرارداد هوشمند

دنبال چه نوع قراردادی هستی؟

دوره قراردادنویسی وکیل باشی

نخستین دلیلی که اهمیت نوشتن قرارداد را در هر معامله ای ضروری می کنـد، پیشگیري از هرگونه اختلاف احتمالی و دعوا در آینده می باشد که اصلی ترین نتیجه آن به هدر نرفتن هزینه هاي مالی و سرمایه ای است.

دومین دلیل که شما باید قرارداد بنویسید، افزایش بهره وري و کیفیـت کارتـان است.زیرا شما در قرارداد به کم و کیف کار و نوع خواسـته هایتـان بـه طـور شـفاف اشاره کرده اید و هیچ خواسته ی شما مبهم نمانده است و بنـابراین بـا ایـن توافقـات انجام شده در ابتداي کار تا انتها به مشکل برنمی خورید.

سومین مزیت نوشتن قرارداد، حفظ روابط کـاري و اقتصـادي بـه طـور مسـتمراست.با بستن قرارداد سوء تفاهم کمتري بین طرفین بوجود می آیـد و ایـن موضـوع به استمرار روابط اقتصادي و کاري بین دو طـرف کـار کمـک مـی کنـد.

در نهایـت نوشتن قرارداد از هدررفتن وقت، از بین رفـتن حـق و حقـوق دو طـرف و حواشـی انسانی به شدت جلوگیري می کند.

 

 

کد تخفیف: Vakilbashi_insta

چرا سامانه هوشمند وکیل باشی

دوره قراردادنویسی وکیل باشی

نخستین دلیلی که اهمیت نوشتن قرارداد را در هر معامله ای ضروری می کنـد، پیشگیري از هرگونه اختلاف احتمالی و دعوا در آینده می باشد که اصلی ترین نتیجه آن به هدر نرفتن هزینه هاي مالی و سرمایه ای است.

دومین دلیل که شما باید قرارداد بنویسید، افزایش بهره وري و کیفیـت کارتـان است.زیرا شما در قرارداد به کم و کیف کار و نوع خواسـته هایتـان بـه طـور شـفاف اشاره کرده اید و هیچ خواسته ی شما مبهم نمانده است و بنـابراین بـا ایـن توافقـات انجام شده در ابتداي کار تا انتها به مشکل برنمی خورید.

سومین مزیت نوشتن قرارداد، حفظ روابط کـاري و اقتصـادي بـه طـور مسـتمراست.با بستن قرارداد سوء تفاهم کمتري بین طرفین بوجود می آیـد و ایـن موضـوع به استمرار روابط اقتصادي و کاري بین دو طـرف کـار کمـک مـی کنـد.

در نهایـت نوشتن قرارداد از هدررفتن وقت، از بین رفـتن حـق و حقـوق دو طـرف و حواشـی انسانی به شدت جلوگیري می کند.

 

 

کد تخفیف: Vakilbashi_insta

دنبال چه نوع قراردادی هستی؟

قرارداد سفارشی خود را با وکیل باشی ایجاد کنید!

شما می‌توانید علاوه بر قراردادهای هوشمند موجود در وکیل‌باشی، قرارداد سفارشی خود را ایجاد نمایید و از امکانات سایت نظیر امضای دیجیتال و افزودن طرفین به قرارداد استفاده نمایید.

 1. شرح درخواست و هدف از قرارداد.
 2. ارجاع به وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور قرارداد.
 3. بررسی اولیه درخواست و ارائه قیمت و زمان توسط تیم وکیل باشی.
 4. پرداخت مبلغ اعلام شده و شروع تنظیم قرارداد.
 5. دریافت چک لیست موارد مورد نیاز قرارداد از شما.
 6. ارائه نسخه اولیه قرارداد توسط تیم وکیل باشی.
 7. مهلت ۴۸ ساعته جهت کامنت گذاری و اصلاح قرارداد.
 8. دریافت پیش نویس دوم قرارداد.
 9. ارائه نسخه نهایی قرارداد براساس کامنت های اصلاحی.
 10. ارائه 15 روز پشتیبانی قرارداد توسط تیم وکیل باشی.
 • طراحی و تنظیم قرارداد حرفه‌ای را با وکیل باشی تجربه کنید!

وکیل باشی فرآیندهای تخصصی حقوقی را به منظور طراحی و تنظیم قراردادهای حرفه‌ای به کارآفرینان فعال، فریلنسرها، پیمانکاران یا هر کسی که به قرارداد نیاز دارد؛ ایجاد کرده است.

 • چرا باید در تنظیم قرارداد دقت نمود؟!

قراردادهای حقوقی نکات ریز و تعهدات مختلفی را شامل می‌شود. قرارداد خوب و حرفه ای از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی پیشگیری می‌کند. تیم وکیل باشی دارای تجربه‌ای بلندمدت در همکاری با کارخانه جات و برندهای مطرح و قراردادهای حقوقی مربوط به آن‌ها است.

 • قبل از امضا قرارداد، از منافع خود اطمینان حاصل کنید.

قراردادهای حقوقی را بدون بررسی امضا نکنید، قبل از امضای اسناد و قراردادهای حقوقی از منافع خود اطمینان حاصل کنید تا در معرض خطر و چالش های قانونی قرار نگیرید.

 • بررسی و مشاوره تخصصی قراردادهای حقوقی در وکیل باشی

قرارداد های حقوقی پیچیده‌تر از آن چیزی است که بنظر می‌رسد. برای عبور از این پیچیدگی ها در کنارتان هستیم، قبل از امضای قرارداد به کارشناسان حقوقی مجرب و حرفه‌ای وکیل باشی به صورت آنلاین مراجعه کنید و دیدگاه‌های حقوقی و قانونی آن‌ها را دریافت نمایید.

چرا سامانه هوشمند وکیل باشی