منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

پکیج دعاوی ملکی – راهنما و راه حل، حل مشکلات و مسائل حقوقی

خرید

وکیل باشی؛ حامی و پشتیبان شماست.

دعاوی ملکی ، راهکار و راه حل های تخصصی

آیا می دانید که مشکلات ملکی خود را باید چگونه حل کنید یا تخصص و مهارت های یک وکیل در زمینه دعاوی ملکی چیست؟
وکیل ملکی متخصص باید در زمینه های گوناگون و متنوعی (تقسیم ملک مشاع، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تصرف عدوانی و …) اطلاعات، آگاهی وتجربۀ کافی را داشته؛ تا بوسیله این مهارت ها و آموزه ها به موکل یا موکلان خود کمک کند و پرونده های آن ها را با موفقیت به نتیجه برساند.

شما با استفاده از هر یک از این آموزش ها و فایل های راهنما، موارد زیر را در کمتر از چند ساعت بدست آورده و همچون یک وکیل حرفه ای می توانید در این زمینه مشاوره دهید:

 • تجربه برترین شیوه وکلای متخصص در قالب دریافت فرم قضایی و لایحه هوشمند موردنیاز موضوع حقوقی شما
 • فایل آموزشی کامل راهنمای عملی مراحل رسیدگی و گام‌های لازم برای عبور موفقیت‌آمیز شما از پیچ‌وخم قضایی
 • فایل آموزشی کامل راهنمای عملی اثبات حق و شیوه دفاع برای کمک به برنده شدن شما و شهامت گرفتن حق خود
 • حامی وکیل متخصص از ابتدا تا انتهای مسیر پیروزی در کنار شما

انواع دعواهای ملک و املاک و راهکار حل آن ها!

مهمترین دعاوی مرتبط با یک ملک و املاک به شرح زیر می باشد که شما می توانید با تهیه این راهنما و راهکار تصویری حقوقی مربوط به هر یک از این دعاوی های حقوقی که توسط برترین و با تجربه ترین تیم وکلای کشور در حوزه دعاوی املاک تهیه و نگارش شده است؛ آگاهی و دانش لازم و کافی را برای رفع یا جلوگیری از به مشکل برخورد کردن در این زمینه را (حتی بهتر از یک وکیل پایه یک دادگستری) بدست آورید.

دعوای فک رهن
دعوای فک رهن

شامل سه گفتار (تعریف رهن و نکات مربوط به آن، تشریفات رسیدگی به دعوای الزام فک رهن و نحوۀ اجرای حکم صادرشده)

قیمت :
70,000 هزار تومان

ابطال، اصلاح و فسخ سند
ابطال، اصلاح و فسخ سند

شامل هشت گفتار (تعریف سند وانواع آن، مقایسۀ اصلاح، فسخ و ابطال سند، اختلافات در پذیرش دعوای سند، ارکان طرح دعوای ابطال سند، ارکان دعوای ابطال سند مالکیت معارض، طرح دعوا در مهلت قانونی، حقوق و تکالیف دارندگان اسناد معارض و تشریفات طرح دعوای ابطال سند)

قیمت :
138,000 هزار تومان

دعوای خلع ید
دعوای خلع ید

شامل پنج گفتار (تعریف دعوای خلع ید، انواع دعوای خلع ید، ارکان تشکیل دهندۀ دعوای خلع ید، تفاوت دعوای خلع ید و تخلیۀ ید و صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای خلع ید)

قیمت :
98,000 هزار تومان

دعاوی سرقفلی و حقّ کسب یا پیشه یا تجارت
دعاوی سرقفلی و حقّ کسب یا پیشه یا تجارت

شامل هفت گفتار (تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت، تفاوت سرقفلی با حق کسب یا پیشه، شرایط تحقق حق کسب یا پیشه یا تجارت، شرایط انتقال حق کسب یا پیشه و تجارت، منشاء ایجاد سرقفلی، منشاء ایجاد حق سرقفلی در قیمت گذاری آن و موارد عدم پرداخت سرقفلی)

قیمت :
199,000 هزار تومان

ابطال معامله
ابطال معامله

شامل شش گفتار (احکام وضعی قراردادها، تعریف و شرایط معاملات صحیح، شرایط اساسی معامله، شرایط قانونی مورد معامله، معاملات قابل ابطال و تفاوت معاملات باطل و قابل ابطال)

قیمت :
152,000 هزار تومان

دعوای الزام به تعمیرات اساسی
دعوای الزام به تعمیرات اساسی

شامل چهار گفتار (تعریف دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی و شرایط طرح آن، مسئولیت پرداخت هزینه های انجام شده توسط مستأجر، مسئولیت موجر در صورت عدم اجرای حکم و ارکان تشکیل دهندۀ قتل شبه عمدی)

قیمت :
105,000 هزار تومان

مطالبهٔ بهای زمین‌های مورد تصرف شهرداری
مطالبهٔ بهای زمین‌های مورد تصرف شهرداری

شامل پنج گفتار (تعریف دعوای مطالبۀ بهای زمین های مورد تصرف شهرداری، شرایط تصرف توسط شهرداری، ترتیبات تصرف زمین ها توسط شهرداری، نحوۀ تعیین بهای زمین های تصرفی و تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبۀ بهای زمین ها)

قیمت :
153,000 هزار تومان

تصرف عدوانی(حقوقی)
تصرف عدوانی(حقوقی)

شامل هفت گفتار (انواع دعاوی تصرف، تعریف دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق، تعریف دعوای تصرف عدوانی و ارکان آن، مقایسۀ دعوای تصرف عدوانی با دعاوی خلع ید و تخلیۀ ید، تشریفات رسیدگی به دعاوی تصرف، اقدامات احتیاطی در دعوای تصرف عدوانی و شیوۀ اجرای حکم دعاوی تصرف)

قیمت :
132,000 هزار تومان

جرم تخریب و احراق
جرم تخریب و احراق

شامل شش گفتار (معنای لغوی تخریب و احراق، تعریف قانونی جرم تخریب و احراق، شرایط وقوع جرم تخریب، ارکان وقوع جرم تخریب و احراق، صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم تخریب و احراق و قرارها و احکام صادره در خصوص جرم احراق و تخریب)

قیمت :
297,000 هزار تومان

فروش مال مشاع
فروش مال مشاع

شامل پنج گفتار (تعریف مال مشاع، تقسیم مال مشاع، نحوۀ اجرای دستور فروش مال مشاعی، مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز اموال منقول و مرجع صالح رسیدگی به دعوای افراز املاک محجورین و غائب مفقودالاثر)

قیمت :
129,000 هزار تومان

دعوای ابطال اجرائیه
دعوای ابطال اجرائیه

شامل شش گفتار (تعریف ابطال دعوای اجرائیه، شرایط قانونی لازم برای صدور دستور اجرا، مراجع صلاحیت‌دار جهت درخواست اجرای اسناد رسمی، ابطال دستور اجرای اسناد رسمی، تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه و مرجع صالح برای شکایت از عملیات اجرایی)

قیمت :
135,000 هزار تومان

مطالبۀ وجه التزام
مطالبۀ وجه التزام

شامل چهار گفتار (تعریف دعوای وجه التزام، ارکان تشکیل دهندۀ خسارت قراردادی یا همان وجه التزام، تشریفات مربوط به طرح دعوای وجه التزام و نکات تکمیلی دعوای وجه التزام)

قیمت :
79,000 هزار تومان

فروش مال مشاع
الزام به تنظیم سند رسمی

شامل هفت گفتار (تعریف دعوای الزام به تظیم سند رسمی، تعریف عقد و انواع آن مطابق مادۀ 184 قانون مدنی، تعریف عقود لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق، تشریفات طرح دعوای الزام تنظیم سند رسمی، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، نحوۀ اجرای حکم و نکات تکمیلی بحث)

قیمت :
108,000 هزار تومان

دعوای ابطال اجرائیه
فسخ معامله

شامل چهار گفتار (مفهوم فسخ، آثار حق فسخ، خیارات و دادگاه صالح و تشریفات دادرسی راجع به اعمال حق فسخ)

قیمت :
154,000 هزار تومان

مطالبۀ وجه التزام
دعوای وقف

شامل چهار گفتار (تعریف عقد وقف، ارکان و شرایط عقد وقف، دعاوی مرتبط با وقف، تولیت یا اداره کردن مال موقوفع، تشریفات رسیدگی به دعاوی وقف)

قیمت :
132,000 هزار تومان

دعوای وقف
دعوای قلع و قمع

شامل پنج گفتار (معنای لغوی و حقوقی قلع و قمع، ارکان دعوای قلع و قمع، عدم وجود مجوز قانونی یا قراردادی برای ساخت بنا یا درخت کاری، طرح دعوای قلع و قمع در دادگاه های حقوقی، مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای قلع و قمع)
قیمت :
207,000 هزار تومان

دعوای قلع و قمع
اعمال حق شفعه

شامل هفت گفتار (تعریف دعوای حق شفعه، ارکان تشکیل دهندۀ دعوای اخذ حق شفعه، مقررات مربوط به حق شفعه، آثار اجرای حق شفعه، اجرای حق شفعه، اسقاط یا همان از بین رفتن حق شفعه و تشریفات رسیدگی به دعوای اخذ به شفعه)
قیمت :
154,000 هزار تومان

اعمال حق شفعه
مطالبهٔ اجرت‌المثل

شامل چهار گفتار (تعریف اجرت‌المثل، مقایسهٔ اجرت‌المثل با موارد مشابه، موارد درخواست اجرت‌المثل و مرجع صالح و مالی یا غیرمالی بودن دعوا)

قیمت :
279,000 هزار تومان

دعوای وقف
انتقال مال غیر


قیمت :
204,000 هزار تومان

دعوای قلع و قمع
کلاهبرداری


قیمت :
156,000 هزار تومان

اعمال حق شفعه
تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق


قیمت :
372,000 هزار تومان

دعوای وقف
فسخ اجاره


قیمت :
204,000 هزار تومان

دعوای قلع و قمع
تخلیه


قیمت :
192,000 هزار تومان

اعمال حق شفعه
تجویز تغییر شغل


قیمت :
195,000 هزار تومان

دعوای وقف
توقیف و فروش سرقفلی


قیمت :
280,000 هزار تومان

دعوای قلع و قمع
ابطال رای داوری


قیمت :
126,000 هزار تومان

اعمال حق شفعه
تنفیذ قرارداد


قیمت :
168,000 هزار تومان

دعوای وقف
مطالبه و استرداد ثمن معامله


قیمت :
144,000 هزار تومان

دعوای قلع و قمع
تحویل و تسلیم مبیع


قیمت :
193,000 هزار تومان

اعمال حق شفعه
ابطال مزایده


قیمت :
120,000 هزار تومان

دعوای وقف
مطالبه خسارت


قیمت :
144,000 هزار تومان

دعوای قلع و قمع
دعوای آپارتمان نشینی


قیمت :
165,000 هزار تومان

فایل های راهنما و راهکارهای تصویری وکیل باشی، تمام این مهارت ها و تخصص هارا با زبانی ساده و قابل فهم، همراه با تمامی فوت و فن های وکالت؛ به شما آموزش می دهد و راهنمای همیشگی شما تا پایان حل مشکلات حقوقی و دعاوی خانوادگی شما می باشد.

چرا راهکارها و راهنماهای تصویری دعاوی ملک و املاک با وکیل باشی


هزینه مقرون به صرفه

دسترسی سریع و آنلاین

سرعت در تنظیم قرارداد

آموزش مرحله به مرحله با زبان ساده

پشتیبانی پس از تنظیم قرارداد

مشاوره حقوقی تخصصی

پشتیبانی پس از تنظیم قرارداد

مشاوره حقوقی تخصصی

هزینه مقرون به صرفه

آموزش مرحله به مرحله با زبان ساده

سرعت در تنظیم قرارداد

دسترسی سریع و آنلاین

راهکارهای تصویری حل مشکلات و مسائل مربوط به دعاوی ملک


راهکارهای تصویری وکیل‌باشی، برای حل مشکلات حقوقی افرادی که نمی‌خواهند وکیل داشته باشند یا می‌خواهند در کنار وکیل بر مشکلات حقوقی‌شان مسلط باشند بسته‌های آموزشی خودیاری را در قالب فایل تصویری و به حالت انیمیشن با زبانی ساده و قابل‌فهم تهیه‌کرده، تا همواره یک وکیل را در کنار خود داشته باشید.

فهرست و لیست آموزش های تصویری ملکی و املاک وکیل باشی


این فایل های آموزشی قابل استفاده برای مشاورین املاک، مهندسین پیمانکار و تمامی افرادی که به مشکل حقوقی در زمینه ملک برخورد کرده اند؛ می‌توانند در هر شهر یا کشوری که هستند در امور مختلف حقوقی تنها با چند کلیک به همراه مشاوره تلفنی حرفه ای استفاده کنند.

همچنین وکلای حقوقی وکیل باشی توانایی ارائه خدمت درخصوص پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری به خصوص در زمینه دعاوی ملکی را دارند.

لیست راهکارهای تصویری دعاوی ملکی

 1. آموزش تصویری دعوای فک رهن
 2. آموزش تصویری دعوای وقف
 3. آموزش تصویری ابطال، اصلاح و فسخ سند
 4. آموزش تصویری دعوای ابطال اجرائیه
 5. آموزش تصویری دعوای الزام به تعمیرات اساسی
 6. آموزش تصویری دعوای فسخ معامله
 7. آموزش تصویری دعوای قلع و قمع
 8. آموزش تصویری الزام به تنظیم سند رسمی
 9. آموزش تصویری مطالبهٔ بهای زمین‌های مورد تصرف شهرداری
 10. آموزش تصویری دعوای خلع ید
 11. آموزش تصویری دعاوی سرقفلی و حقّ کسب یا پیشه یا تجارت
 12. آموزش تصویری فروش مال مشاع
 13. آموزش تصویری تصرف عدوانی(حقوقی)
 14. آموزش تصویری اعمال حق شفعه
 15. آموزش تصویری ابطال معامله
 16. آموزش تصویری جرم تخریب و احراق
 17. آموزش تصویری مطالبۀ وجه التزام
 18. آموزش تصویری دعوای مطالبهٔ اجرت‌المثل
 19. آموزش تصویری انتقال مال غیر
 20. آموزش تصویری کلاهبرداری
 21. آموزش تصویری تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
 22. آموزش تصویری فسخ اجاره
 23. آموزش تصویری تخلیه
 24. آموزش تصویری تجویز تغییر شغل
 25. آموزش تصویری توقیف و فروش سرقفلی
 26. آموزش تصویری ابطال رای داوری
 27. آموزش تصویری تنفیذ قرارداد
 28. آموزش تصویری مطالبه و استرداد ثمن معامله
 29. آموزش تصویری تحویل و تسلیم مبیع
 30. آموزش تصویری ابطال مزایده
 31. آموزش تصویری مطالبه خسارت
 32. آموزش تصویری دعوای آپارتمان نشینی
وکیل باشی - دعاوی ملکی - Real Estate

ما که هستیم؟


آموزش ها و راهکارهای تصویری وکیل باشی توسط تیم وکلای پایه یک دادگستری باتجربه، چابک و آشنا با مشکلات و مسائل حقوقی ایران ساخته و نگارش شده است.

به همین علت شما با تهیه هر یک از فایل های آموزش تصویری وکیل باشی، خودتان به راحتی می توانید مشکل حقوقی خود را حل نمایید.

ما که هستیم؟


آموزش ها و راهکارهای تصویری وکیل باشی توسط تیم وکلای پایه یک دادگستری باتجربه، چابک و آشنا با مشکلات و مسائل حقوقی ایران ساخته و نگارش شده است.

به همین علت شما با تهیه هر یک از فایل های آموزش تصویری وکیل باشی، خودتان به راحتی می توانید مشکل حقوقی خود را حل نمایید.

هنوز برای استفاده و بهره‌مندی از خدمات و راهکارهای تصویری وکیل باشی مطمئن نیستید یا نمی دانید کدام آموزش مناسب شماست؟ ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم

ضرورت آشنایی با قوانین ثبت برای وکیل ملکی

برای این که بتوانید با پیروزی پروندۀ مربوط به دعاوی ملکی خود را پشت سر بگذارید و در به فرجام رساندن آن ها با موفقیت عمل کنید و ریسک سپردن کار خود به وکیل های بی تجربه را از سر خود دور کنید، لازم است که از وکیل ملکی کمک بگیرید که در زمینۀ تمامی آیین نامه ها و قوانین ثبت اطلاعات کامل و کافی داشته باشد.

بهره مندی از خاص ترین خدمات توسط بهترین وکلای دعاوی ملکی

وکیل ملکی به وکیلی گفته می شود که تخصص او رسیدگی به دعاوی ملکی است. اما اگر این سوال برایتان پیش آمده است که دعاوی ملکی چگونه دعاوی است باید بگوییم که این گونه دعاوی به ارتباط بین انسان و اموال غیرمنقول می پردازد.

وکیل دعاوی ملکی یا وکیل ملکی باید در این زمینه تخصص لازم را داشته باشد و مانند سایر وکیل هایی که وارد حوزه های مختلفی مانند خانواده و تنظیم قرارداد و … نشود. در واقع برخورداری از تخصص و تجربۀ کافی در موفقیت یک وکیل ملکی بسیار ضروری است.

برخورداری از وکیل خوب سبب می شود که حق شما همواره محفوظ بماند. این امر سبب می شود که شما به صورت محسوس شاهد پیشرفت لحظه ای پروندۀ خود باشید.

شما می توانید با دریافت هر یک از فایل های راهکارهای تصویری حوزه ملک و املاک وکیل باشی، وکیل را در جیب خود داشته و مشکلات خود را قورت بدهید.

به نظر می رسد که شما نوتیفیکیشن را مسدود کرده اید!
به اشتراک بگذارید!

هنوز دیدگاهی ثبت نشده!

سوال یا نظر خود را درباره این مطلب ارسال کنید!

خرید