منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

راهکار تصویری

اثبات اقاله

این بخش در ذیل 5 مبحث بررسی شده است و سرفصل¬های بررسی شده در آن از این قرار هستند: معرفی کمیسیون مادۀ 56، روش¬های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی، ترتیب رسیدگی در کمیسیون مادۀ 56، مرجع اعتراض به نظر کمیسیون مادۀ 56 حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع و بررسی صلاحیت مرجع حل اختلاف و اعتراض به آن.

خسارت تاخیر تادیه

این بخش در ذیل 5 مبحث بررسی شده است و سرفصل¬های بررسی شده در آن از این قرار هستند: معرفی کمیسیون مادۀ 56، روش¬های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی، ترتیب رسیدگی در کمیسیون مادۀ 56، مرجع اعتراض به نظر کمیسیون مادۀ 56 حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع و بررسی صلاحیت مرجع حل اختلاف و اعتراض به آن.

پکیج دعاوی ملکی – راهنما و راه حل، حل مشکلات و مسائل حقوقی

شما با استفاده از هر یک از این آموزش ها و فایل های راهنما، موارد زیر را در کمتر از چند ساعت بدست آورده و همچون یک وکیل حرفه ای می توانید در این زمینه مشاوره دهید: تجربه برترین شیوه وکلای متخصص در قالب دریافت فرم قضایی و لایحه هوشمند موردنیاز موضوع حقوقی شما فایل […]

آموزش تصویری ادله اثبات دعوا و آیین دادرسی مدنی

ادله اثبات دعوا آیین دادرسی مدنی ادله اثبات دعوا

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است. این سازمان پوشش دهندۀ کارگران حقوق¬بگیر و مزدی و صاحبان حرفه ها و شغل های آزاد است. این موضوع، ماهیت این نوشتار را تشکیل می دهد و در دو مبحث برنامه ریزی شده است.

آموزش تصویری ادله اثبات دعوا و آیین دادرسی کیفری

ادله اثبات دعوا ادله اثبات دعوا آیین دادرسی مدنی ادله اثبات دعوا

آموزش تصویری آثار مسئولیت مدنی

فایل آموزشی بررسی آثار مسئولیت مدنی چه مطالبی برای گفتن دارد؟