منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرائم خانوادگی

عنوان مجرمانه، انجام یا عدم انجام رفتاری را گویند که در قانون برای آن، مجازات تعیین شده است. برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه، مراحل چهارگانه‌ای وجود دارد که شاکی، یعنی کسی که خواهان شکایت است، بایستی نسبت به این مراحل آگاهی داشته باشد تا شکوائیۀ او ثبت و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات فراهم شود. این مراحل چهارگانه عبارت‌اند از: 1ـ تنظیم شکواییه، 2ـ ارجاع به دادگاه بدوی، 3ـ ارجاع به دادگاه تجدیدنظر و 4ـ اجرای حکم که در ادامه به ذکر نکاتی دراین‌رابطه می‌پردازیم: