منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم آدم ربایی

آدم‌ربایی یعنی گرفتن آزادی تن کسی، بدون رضایت او از راه جابه‌جایی از محلی به محلّ دیگر با هر قصد و نیتی. قانون‌گذار در مادّۀ 621 از قانون مجازات اسلامی با موضوع جرم آدم‌ربایی مشدّد و در مادّۀ 631 آن قانون نیز با موضوع جرم آدم‌ربایی ساده، درخصوص تعریف آدم‌ربایی و میزان مجازات قانونی آن‌ها چنین مقرّر کرده است: مطابق مادّۀ 621، هرکس به‌قصد مطالبۀ مال یا به‌قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. درصورتی‌که سن کسی که مورد آدم‌ربایی واقع شده است، کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن او توسط وسایل نقلیه انجام گیرد یا به وی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات که همان پانزده سال حبس خواهد بود، محکوم خواهد شد. درصورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. مطابق مادّۀ 631، هرکس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به‌جای طفل دیگری یا متعلّق به زن دیگری غیر از مادر طفل نشان دهد، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه مشخص شود که این طفلْ مرده بوده است، مرتکب به جزای نقدی محکوم خواهد شد.