منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم افترا

آموزش تصویری جرم افترا

افترا در لغت به معنای تهمت زدن و نسبت دادن کارهای زشت به دیگری با دروغ‌گویی است. مطابق مادّۀ ۲ قانون مجازات اسلامی، درصورتی می‌توان عمل یا ترک عملی را جرم دانست که قانون آن را جرم محسوب کرده باشد. قانون مجازات اسلامی در بخش پنجم از کتاب خود تحت‌عنوان «تعزیرات»، به تعریف افترا پرداخته و آن را جرم محسوب کرده است. مطابق همین قانون، جرم افترا به دو قسمت افترای قولی و افترای عملی تقسیم می‌شود که در ادامه به توضیح هرکدام خواهیم پرداخت.