منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم تهديد

آموزش تصویری جرم تهدید

تهدید در لغت به معنی ترساندن و بیم دادن آمده است. تعریف قانونی جرم تهدید در فصل 22 از قانون مجازات اسلامی در مادّۀ 669، بدین‌ترتیب مقرّر شده است که: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو، به قتل یا ضررهای جانی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعمّ از اینکه به این واسطه، تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام کار یا ترک کاری را کرده یا نکرده باشد، به مجازات 74 ضربه شلاق یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.