منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم قتل

آموزش تصویری بررسی جرم قتل

واژۀ قتل به معنای، گرفتن ارادی حیات از شخصی به‌وسیلۀ شخصی دیگر بدون مجوّز قانونی آمده است. تعریف قانونی جرم قتل درمواد 290 تا 292 قانون مجازات اسلامی آمده است و انواع آن نیز در مادّۀ 289 همین قانون ذکر گردیده که چنین مقرّر شده است: جنایت بر نفس، عضو و منفعت به سه قسم است: 1ـ عمدی، 2ـ شبه‌عمدی و 3ـ خطای محض که در ادامه به بررسی مفصّلی راجع به هرکدام می‌پردازیم.