منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرائم عمومی

آموزش تصویری جرائم قاچاق مواد مخدر

در قوانین و مقررات ایران ،تعریف جامعی از جرائم مربوط به مواد مخدر ارائه نشده و قانونگذار تنها درماده ی یک از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحی سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ ،تعریف جرائم مواد مخدر را چنین آورده است که: ۱. کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر ٢. وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر. 3. نگهداری، حمل، خرید، توزیع، مخفی کردن، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر ۴. فراهم یا اداره کردن مکانی برای استفاده ی مواد مخدر. ۵. استفاده ی مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. ۶. تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و وسایل و ابزار مربوط به ساخت و استفاده ی مواد مخدر ۷. قرار دادن یا پناه دادن متهمين، محکومین به مواد مخدر که تحت تعقیبندیا دستگیر شده اند. ۸. ازبین بردن یا مخفی کردن دلایل جرم مجرمان. 9. قرار دادن مواد مخدر یا آلات و وسایل استفاده در محلی به قصد متهم کردن دیگری، جرم بوده و طبق قوانین ومقررات ایران قابل مجازات خواهد بود.

آموزش تصویری جرم منافی عفت – رابطه نامشروع

جرائم منافی عفّت، اعمالی هستند که ازنظر اخلاقی ناپسند شمرده می‌شوند و ارتکاب آن‌ها در حقوق و مقررات ایران جرم است و مستوجب مجازات کیفری خواهند بود. جرائم منافی عفّت مطابق قانون مجازات اسلامی، عبارت‌اند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبيل و مضاجعه که در ادامه به تعریف هرکدام می‌پردازیم.

تغییر در لغت به معنای دگرگونی، عوض‌کردن، جابه‌جا کردن و برگشت دادن آمده است. منظور قانون‌گذار از واژۀ تغییر در قانونْ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر در نوع کاربری قدیمی زمین‌ها و باغ‌ها می‌باشد. کاربری دارای انواع مختلفی ازجمله کاربری مسکونی، تجاری، زراعی است که قانون‌گذار به‌جهت حمایت از زمین‌های زراعی و باغ‌ها از دو نوع کاربری که مربوط به کشاورزی و امور زراعی هستند نیز حمایت کرده است.

آموزش تصویری جرم شرب خمر

خمر در لغت به معنی پوشاندن و پنهان‌کردن چیزی است و به مایعی گفته می‌شود که دیدنش مستی می‌آورد. نوشیدن مشروبات الکلی در فقه اسلام و حقوق جزای ایران حرام است و مرتکب آن به مجازات حدّی محکوم می‌شود. مطابق مادّۀ 15 از قانون مجازات اسلامی، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدسْ تعیین شده است. تعریف جرم شرب خمر مطابق مادّۀ ۲۶۴ همان قانون، چنین مقرّر شده است که: مصرف مسکر یا همان چیزی که مستی می‌آورد؛ مانند خوردن، تزریق‌کردن یا کشیدن آن؛ کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط؛ به‌گونه‌ای‌که آن را از حالت مست بودن خارج نکند، مجازات حد را خواهد داشت. لازم به ذکر است که خوردن فقاع یا آب‌جو هم مجازات حد را خواهد داشت، حتّی اگر باعث مستی نشود.