منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرائم مالی

آموزش تصویری دعوای معامله به قصد فرار از دین

مادۀ 218 سابق قانون مدنی در خصوص معامله به قصد فرار از دین این چنین تعیین تکلیف کرده بود: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست» این ماده در اصلاحیۀ دی ماه سال 1361، از قانون مدنی حذف شد و با توجه به خلاء چشمگیری که ایجاد شده بود، قانون گذار، مجددا مادۀ 218 قانون مدنی را به این شرح اصلاح کرد: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ، آن معامله باطل است.» این اصلاحات، به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین، صرفا حکم معاملۀ صوری را مشخص کرده؛ در حالی که احکام این نوع معامله ها مشخص و روشن است؛ زیرا مطابق قاعدۀ «العقود تابعه للقصود» و به موجب مواد 190 و 191 و 196 و 1149 قانون مدنی به دلیل فقدان قصد این نوع معامله ها باطل است. در حال حاضر، درخصوص وضعیت معامله های به قصد فرار از دین، مقنن صریحا تعیین تکلیف نکرده است؛ بلکه در بعضی از مواد قانونی، از جمله مادۀ 65 قانون مدنی، معامله به ضرر دیان را غیرنافذ به حساب آورده است که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.

آموزش تصویری تصادفات رانندگی

مطابق مادّۀ ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های 1ـ مادّی، 2ـ معنوی و 3ـ منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. 1ـ تعریف خسارات مادّی: همان‌گونه که از نامشان پیدا است، خساراتی هستند که بر اموال اشخاص وارد می‌شوند. 2ـ تعریف خسارات معنوی: این خسارات شامل ضررهای شرافتی و حیثیتی وارده به افراد است. 3ـ تعریف منافع ممکن‌الحصول: منافعی هستند که در هنگام وقوع حادثه وجود ندارند و تحقّق آن‌ها موکول به آینده است و درواقع اگر این حادثه برای زیان‌دیده اتفاق نمی‌افتاد، این منافع نصیب زیان‌دیده می‌شد؛ مانند رانندۀ تاکسی‌ای که با تصادف، از منافع تاکسی خود بعد از تصادف محروم می‌شود. مادّۀ ۱ قانون بیمه، خسارت بدنی را این‌گونه تعریف کرده است: «هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگیِ عضو اعمّ از جزئی یا کلی، موقّت یا دائم، دیۀ فوت یا هزینۀ معالجه»

تخریب در لغت به معنی خراب‌کردن، ویران‌کردن و نابود‌کردن و احراق نیز به معنای آتش زدن یا سوزاندن آمده است که در عالم حقوق، هر دو عنوان در معنای لغوی آنْ به‌کار رفته است. احراق یکی از راه‌های تخریب است؛ ولی به‌جهت آثار، نتایج زیان‌بار و گستردۀ آن در بعضی از اموال، قانون‌گذار آن‌ها را به‌طور جداگانه، جرم‌انگاری کرده است که در ادامه به بررسی گسترده‌ای درخصوص هریک می‌پردازیم.

آموزش تصویری جرم سرقت

مطابق مادّۀ 267 از قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از: ربودن مال متعلّق به دیگری. قانون‌گذار در این قانون، جرم سرقت را به دو قسمت، سرقت حدّی و سرقت تعزیری تقسیم کرده و در فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی از مواد 267 الی 278 به بررسی جرم سرقت حدّی و در مواد 651 الی 667 از همان قانون نیز به توضیح درخصوص سرقت تعزیری پرداخته است که ما هم در ادامه درخصوص هرکدام نکات قابل‌توجهی را ذکر خواهیم کرد.

آموزش تصویری جرم کلاهبرداری

قانون گذار در حقوق و مقررات قانونی درخصوص جرم کلاه‌برداری تعریفی ارائه نکرده است و تنها به بیان روش‌ها و راه‌های ارتکاب آن پرداخته است. دراین‌رابطه مادّۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاه‌برداری مقرّر کرده است که: هرکس از راه حیله و تقلّبْ مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کارخانه‌ها یا مؤسسات الکی و بی‌اعتبار، یا به داشتن اموال و اختیارات پوچْ فریب دهد یا به کارهای غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم یا عنوان جعلی اختیار کند و به هر وسیلۀ تقلّبی دیگری، وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا مفاصا حساب و مانند آن‌ها را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاه‌بردار محسوب و علاوه‌بر برگرداندن اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی به‌اندازۀ مالی که گرفته است، محکوم می‌شود. البته چنانچه مرتکب جرمْ برخلاف واقع، عنوان یا سمَت یکی از کارکنان قوای سه‌گانه ـ که همان قوّۀ مقنّنه، قوّۀ مجریه یا قوّۀ قضائیه است ـ همچنین عنوان یا سمَت یکی از نیروهای مسلّح را اختیار کرده باشد یا اینکه جرم کلاه‌برداری با استفاده از تبلیغات ازطریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله و غیره یا سخنرانی در مجامع صورت گرفته باشد یا مرتکبْ از کارکنان قوای سه‌گانه یا نیروهای مسلّح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه‌بر برگرداندن اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به‌اندازۀ مالی که گرفته است، محکوم خواهد شد.

آموزش تصویری جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا

مطابق مادّۀ ۶۷۳ از قانون مجازات اسلامی، در بخش تعزیراتْ درخصوص تعریف جرم سوء‌استفاده از سفیدمهر یا سفیدامضا چنین آمده است که: هرکس از سفیدمهر یا سفیدامضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به‌دست آورده است سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

آموزش تصویری جرم جعل و استفاده از سند مجعول

جعل در لغت به معنای دگرگون‌کردن، منقلب‌کردن، ساختن و ایجادکردن به‌کار رفته است. قانون‌گذار در مادّۀ 523 از قانون مجازات اسلامی، جرم جعل را چنین تعریف کرده است: جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی

آموزش تصویری جرائم تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق

تصرّف به معنی سلطه و اقتداری است که هر شخص به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر مالی دارد. تصرّف عدوانی، عبارت است از خار‌ج‌کردن مال غیرمنقول از تحت اختیار مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضایت یا مجوّز قانونی. مزاحمت در لغت به معنی اذیت‌کردن و تنگ‌گرفتن بر کسی آمده است. جرم مزاحمت از حق، زمانی تحقّق می‌یابد که عمل مزاحم، تنها موجب اخلال جزئی نسبت به استفاده از مال غیرمنقول باشد، بدون اینکه مال را به‌طور کامل از تصرّف مالک یا متصرّف خارج کند. در جرم ممانعت از حقّ نیز دیگری، مانع از این می‌شود که صاحب حق از حقّ ارتفاق یا انتفاع خود استفاده کند. پس چنانچه در برقراری و استفادۀ هریک از حقّ انتفاع و یا ارتفاق خللی ایجاد شود که موجب تعطیلی و یا ضایع شدن این حقوق شود، صاحب منفعت می‌تواند جهت رفع موانع، دعوای ممانعت از حق مطرح کند. قبل از بررسی ارکان تشکیل‌دهندۀ دعاوی تصرّف، به تعریف حقّ انتفاع و حقّ ارتفاق می‌پردازیم.

قانون‌گذار درخصوص جرم انتقال مال غیر تعریف خاصی را ارائه نکرده است، اما قانون انتقال مال غیرْ مصوّب ۱۳۰۸ و مادّۀ ۱۱۷ قانون ثبت مصوّب ۱۳۱۰ و تمامی حقوق‌دانان تعریف جامعی را دراین‌رابطه ارائه کرده‌اند و معتقدند که انتقال مال غیرْ همان انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوّز قانونی یا قراردادی به‌همراه سوءنیت است. جرم انتقال مال غیر، بین عموم افراد، به نام فروش مال غیر نیز رواج پیدا کرده است، مانند جایی که مالک، ملک موردِ اجاره را برای مدت معیّن به شخصی اجاره داده است، لیکن برای همین مدت دوباره آن را به دیگری اجاره می‌دهد. انتقال مال غیر یکی از صورت‌های خاص جرم کلاه‌برداری محسوب می‌شود که درنهایتْ همان مجازات جرم کلاه‌برداری را دربر خواهد داشت؛به‌نحوی‌که مجازات آن، مطابق مادّۀ یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاه‌برداری، علاوه‌بر برگرداندن اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی به‌اندازۀ مالی که گرفته است، خواهد بود. البته در جایی که مرتکبْ عنوان یکی از کارکنان قوای سه‌گانه را هم اختیار کرده باشد، مجازاتش علاوه‌بر برگرداندن اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به‌اندازۀ مالی که گرفته است،افزایش خواهد یافت.

آموزش تصویری جرم رشاء و ارتشاء

درخصوص جرم رشاء و ارتشاء، قانون‌گذار در فصل یازدهم از قانون مجازات اسلامی در مواد 588 تا 594 و همچنین در مادّۀ 3 قانون تشدیدِ مجازات مرتکبینِ ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری مصوّب ۱۳۶۷، آن‌ها را جرم دانسته و برای آن مجازاتی را درنظر گرفته است. تعریف رشاء: رشاء به معنای دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال مانند چک، به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و دولتی و سایر افراد ذکرشده در قانون، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن‌ها می‌باشد. تعریف ارتشاء: ارتشاء نیز به معنای گرفتن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال مانند چک ازسوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و دولتی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن‌ها آمده است. به فرد رشوه‌دهنده، راشی و به شخص رشوه‌گیرنده مرتشی گویند.