منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرائم رشاء و ارتشاء

آموزش تصویری جرم رشاء و ارتشاء

درخصوص جرم رشاء و ارتشاء، قانون‌گذار در فصل یازدهم از قانون مجازات اسلامی در مواد 588 تا 594 و همچنین در مادّۀ 3 قانون تشدیدِ مجازات مرتکبینِ ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری مصوّب ۱۳۶۷، آن‌ها را جرم دانسته و برای آن مجازاتی را درنظر گرفته است. تعریف رشاء: رشاء به معنای دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال مانند چک، به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و دولتی و سایر افراد ذکرشده در قانون، برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن‌ها می‌باشد. تعریف ارتشاء: ارتشاء نیز به معنای گرفتن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال مانند چک ازسوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و دولتی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن‌ها آمده است. به فرد رشوه‌دهنده، راشی و به شخص رشوه‌گیرنده مرتشی گویند.