منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم اختلاس

آموزش تصویری جرم اختلاس

واژۀ اختلاس در لغت به معنای ربودن، جداکردن و برداشتن آمده است. جرم اختلاس مطابق مادّۀ ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری مصوّب ۱۳۶۷، چنین تعریف شده است که: هریک از کارمندان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات، مؤسساتی که به کمک دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایۀ قضائی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلّح و مأمورین به خدمات عمومی اعمّ از رسمی یا غیررسمی، وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام، اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلّق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات ذکرشده و یا اشخاص را که به‌جهت وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کنند، مختلس محسوب می‌شوند. درصورتی‌که میزان اختلاس تا مبلغ پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقّت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه‌بر بازگرداندن مال موردِ اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.