منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم سرقت

آموزش تصویری جرم سرقت

مطابق مادّۀ 267 از قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از: ربودن مال متعلّق به دیگری. قانون‌گذار در این قانون، جرم سرقت را به دو قسمت، سرقت حدّی و سرقت تعزیری تقسیم کرده و در فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی از مواد 267 الی 278 به بررسی جرم سرقت حدّی و در مواد 651 الی 667 از همان قانون نیز به توضیح درخصوص سرقت تعزیری پرداخته است که ما هم در ادامه درخصوص هرکدام نکات قابل‌توجهی را ذکر خواهیم کرد.