منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم سوء استفاده سفید مهر یا سفید امضاء

آموزش تصویری جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا

مطابق مادّۀ ۶۷۳ از قانون مجازات اسلامی، در بخش تعزیراتْ درخصوص تعریف جرم سوء‌استفاده از سفیدمهر یا سفیدامضا چنین آمده است که: هرکس از سفیدمهر یا سفیدامضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به‌دست آورده است سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.