منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم تغییر کاربری اراضی

تغییر در لغت به معنای دگرگونی، عوض‌کردن، جابه‌جا کردن و برگشت دادن آمده است. منظور قانون‌گذار از واژۀ تغییر در قانونْ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر در نوع کاربری قدیمی زمین‌ها و باغ‌ها می‌باشد. کاربری دارای انواع مختلفی ازجمله کاربری مسکونی، تجاری، زراعی است که قانون‌گذار به‌جهت حمایت از زمین‌های زراعی و باغ‌ها از دو نوع کاربری که مربوط به کشاورزی و امور زراعی هستند نیز حمایت کرده است.