منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

اثبات زوجیت

آموزش تصویری اثبات رابطۀ زوجیت

هر ادعایی برای این‌که به اثبات برسد، باید به‌وسیلۀ مدارک و ادلهٔ محکم به اثبات برسد. اثبات زوجیت نیز از این دسته از ادعاهاست. این امر درزمانی صورت می‌گیرد که یکی از طرفین دعوا که قطعاً یکی از زوجین هستند، باوجود صحت رابطهٔ زوجیت و درست بودن تمامی شرایط آن، منکر این رابطه می‌شوند. در این صورت بر اساس قوانین، کسی که مدعی وجود رابطهٔ زوجیت است، باید با ارائهٔ مدارک آن را به اثبات برساند. این امر معمولاً درزمانی به وقوع می‌پیوندد که یا رابطهٔ ازدواج به ثبت نرسیده باشد یا یکی از طرفین آن را انکار می‌کنند یا یکی از طرفین دعوا فوت کرده باشد.