منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای اثبات و نفي نسب

آموزش تصویری دعوای اثبات و نفی نسب

یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده، مفهوم «نسب» است، نسب در لغت به معنای پیوند خویشاوندی، به ویژه پیوند پدری و خویشان پدری است. در اصطلاح حقوقی نیز نسب ، رابطه ی خویشاوندی بین دونفر است که یکی از نسل دیگری یا هردو از نسل شخص ثالثی باشند . چنانچه مردی، فرزند همسرش را از خود نداند یا شخصی، خود را فرزند پدر یا مادر دیگری معرفی نماید، در حالت اول دعوای نفی نسب و ابطال شناسنامه و در حالت دوم دعوای اثبات نسب مطرح می گردد.