منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای ازدواج موقت

آموزش تصویری دعوای ازدواج موقت ( صیغه )

2ـ شرایط مهم و اساسی در انجام یک ازدواج موقّت دو شرط مهم برای درست بودن صیغه وجود دارد که باید در زمان صیغه شدن انجام شود. 1ـ تعيين مدت: منظور این است ک زن و مرد با نظر مشترک هم مشخص کنند برای چه مدت‌زمانی می‌خواهند با هم زن و شوهر باقی بمانند و به زبان ساده صیغۀ یکدیگر باشند. دراین‌خصوص قانون‌گذار در مادّۀ ۱۰۷۶ ق.م. مقرّر داشته است: «مدت نکاح موقّت باید کاملاً معیّن شود». درنتیجه اگر مدت مشخص نشود، چون شرطِ مهم بوده است، نکاحْ مطابق قانون تا زمانی‌که ثابت نشود مدت داشته است، دائمی محسوب می‌شود. بنابراین درصورتی‌که اختلاف ایجاد شود که دائمی است یا موقّت، مطابق قانون ازدواج دائمی محسوب می‌شود و آن کسی که ادّعا دارد مدت مشخص کرده است، باید این موضوع را ثابت کند تا ازدواج موقّت محسوب شود. ۲ـ تعیین مهریه: مطابق مادّۀ ۱۰۷۷ قانون مدنی درمورد تعیین میزان مهریۀ ازدواج موقّت، چون شرطی مهم برای درستی این ازدواج است، به‌طور اجباری باید میزان مهریه را زن و شوهر تعیین کنند؛ وگرنه این ازدواجْ باطل است و اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد، زن حقّ دریافت مهریه را ندارد و حتّی اگر هم مهریه را قبلاً گرفته باشد، شوهر می‌تواند آن را از زن پس بگیرد. اما اگر زن به باطل بودن ازدواج آگاه نبوده و نزدیکی صورت گرفته باشد، به زن مهریه از نوع مهرالمثل تعلّق می‌گیرد. مهرالمثل مهریه‌ای است که میزان آن توسط کارشناس دادگستری تعیین می‌شود.