منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

مطالبه اجرت المثل

آموزش تصویری دعوای مطالبهٔ اجرت‌المثل

اجرت‌المثل یعنی جایی که قراردادی وجود ندارد و از مال یا عمل دیگری استفاده می‌کنیم و به‌خاطر همین استفاده باید هزینه‌اش را بپردازیم که به آن اجرت‌المثل گویند و این اجرت‌المثل توسط کارشناس دادگستری تعیین می‌شود.