منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است. این سازمان پوشش دهندۀ کارگران حقوق¬بگیر و مزدی و صاحبان حرفه ها و شغل های آزاد است. این موضوع، ماهیت این نوشتار را تشکیل می دهد و در دو مبحث برنامه ریزی شده است.

این بخش در ذیل 5 مبحث بررسی شده است و سرفصل¬های بررسی شده در آن از این قرار هستند: معرفی کمیسیون مادۀ 56، روش¬های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی، ترتیب رسیدگی در کمیسیون مادۀ 56، مرجع اعتراض به نظر کمیسیون مادۀ 56 حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع و بررسی صلاحیت مرجع حل اختلاف و اعتراض به آن.

فایل آموزشی بررسی سازمان تعزیرات حکومتی چه مطالبی برای گفتن دارد؟ جهت تهیه این بسته بر روی دکمه خرید در بخش جزئیات محصول کلیک نمایید. جهت تهیه این بسته بر روی دکمه خرید در بخش جزئیات محصول کلیک نمایید. مبحث اول تاریخچۀ قانون تعزیرات حکومتی مبحث دوم انواع تخلفات مطابق قانون تعزیرات گران فروشی کم […]

نظر به این که رسیدگی به دعاوی و شکایت ها محتاج زمان است، صدور رأی قطعی ممکن است مدت ها به طول بیانجامد و بعد از صدور حکم، هنگام اجرا، موضوعِ مورد شکایت منتفی شده باشد؛ در نتیجه ،قانون گذار امری تحت عنوان دادرسی فوری یا دستور موقت را پیش بینی کرده است. دستور موقت اصولا از سوی خواهان و شاکی درخواست می شود و صدور آن قبل از صدور حکم قطعی، از امکان ایجاد خسارت برای متقاضی جلوگیری می کند

برای بررسی مطلب مدنظر، دو مبحث را پیش روی خود داریم و در مبحث اول با عنوان تاریخچه و کلیاتی دربارۀ مسکن و شهرسازی، سه گفتار را ترتیب داده ایم که در آن ها به بررسی موضوع هایی مانند: وظیفه های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیته های فنی شورای عالی، کمیسیون مادۀ 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری پرداخته ایم. مبحث دوم اعتراض به آرای مراجع تصمیم گیری را موضوع بررسی خود قرار داده است و برای تشریح این مطلب، چهار گفتار را در نظر گرفته است. در این گفتارها مرجع صالح به رسیدگی، شروع رسیدگی، هزینۀ دادرسی در دیوان عدالت اداری و رسیدگی در شعبه های دیوان موضوع بحث قرار گرفته است.

این نوشتار در خصوص کمیسیون مادۀ 100 تنظیم شده است و مطالبی از قبیل تاریخچۀ مادۀ 100، انواع تخلفات ساختمانی و جریمه های هریک از آن ها ، اقامۀ دعوا در کمیسیون مادۀ 100 و شکایت از آرای کمیسیون مادۀ 100 در دیوان عدالت اداری، در آن مطرح شده است.

مبحث اول با عنوان هیئت های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در دو گفتار تدوین شده است. موضوع گفتار اول تعریف هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما است و گفتار دوم با عنوان اختلافات بین کارگر و کارفرما به بررسی موضوع پرداخته است. عنوان مبحث دوم رسیدگی به دعاوی کارگر وکارفرما درهیئت های تشخیص حل اختلاف است و در دو گفتار ترتیب داده شده است.

کمیسیون مادۀ 77شهرداری شخصیتی مستقل از شهرداری دارد و متشکل از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر است. کمیسیون مادۀ 77 شهرداری به اختلافات مؤدیان و شهرداری رسیدگی می کند. در مورد آیین رسیدگی کمیسیون مادۀ 77 مقررۀ خاصی تصویب نشده است. صلاحیت محلی کمیسیون تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که درحوزۀ آن مستقر است. کمیسیون مادۀ 77 یک مرجع شبه قضایی است