منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

کمیسیون ماده 100 شهرداری

این نوشتار در خصوص کمیسیون مادۀ 100 تنظیم شده است و مطالبی از قبیل تاریخچۀ مادۀ 100، انواع تخلفات ساختمانی و جریمه های هریک از آن ها ، اقامۀ دعوا در کمیسیون مادۀ 100 و شکایت از آرای کمیسیون مادۀ 100 در دیوان عدالت اداری، در آن مطرح شده است.