منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

آثار و كالت

وکالت یکی از عقود بسیار مهم و کاربردی است؛ به‌طوری‌که قانون‌گذار در فصل سیزدهم از مبحث اوّل قانون مدنی از مواد 656 تا 683 به تعریف وکالت و شرایط آن پرداخته است. همچنین قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مواد 31 تا 47 به برسی وکالت از دیدگاه دیگری نگریسته است و هم‌اکنون در مباحث آینده درخصوص این مواد قانونی، نکات قابل‌توجهی را ذکر خواهیم کرد. ازلحاظ لغوی وکالت به معنای واگذارکردن و تفویض‌کردن آمده است. مطابق مادّۀ 656 قانون مدنی، وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفینْ طرف دیگر را برای انجام امری، جانشین خود قرار می‌دهد.