منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

الزام به تعمیرات اساسی

قانون روابط موجر و مستأجر سال 1365 دارای پنج فصل است که موضوع فصل پنجم آن با عنوان «تعمیرات» از مادّهٔ 10 الی 15 به مباحثی در این زمینه می‌پردازد. مادّهٔ 10 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 اعلام می‌دارد که: قانون‌گذار وظیفهٔ تعمیرات مربوط به اصل بنا یا تأسیسات کلی را برعهدهٔ موجر یا همان اجاره‌دهنده گذاشته است و تعمیرات جزئی را نیز از وظایف مستأجر می‌داند. منظور از تعمیرات اساسی، مواردی مثل بازسازی و تعمیر قسمتی از دیوار یا پشت‌بام موردِ اجاره است و منظور از تعمیرات جزئی فقط رسیدگی به ظاهر موردِ اجاره مانند کابینت‌کاری و نقاشی است و چنانچه درخصوص تعمیرات بین موجر و مستأجر اختلاف‌نظر پیش آید، در اینجا دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد.