منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای اعسار

کلمهٔ اعسار به معنای نیازمند شدن و تهیدستی آمده است. قانون‌گذار در مادّۀ ۶ قانون جدید نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی، معسر را کسی می‌داند که به‌دلیل نداشتن مال یا در دسترس نبودن آن، به‌جز مستثنیات دین، قادر به پرداخت بدهی خود نباشد. اثبات عدم دسترسی به مال، برعهدۀ معسر است.