منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای الزام به انجام تعهد

تعهد در اصطلاح ناظر به رابطه‌ای است که براساس آن شخص مکلّف به انتقال مال، منفعت، حق یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود. دلیل ایجاد چنین رابطه‌ای ممکن است عقد یا همان ایجاد قرارداد دوطرفه، ایقاع یا همان ایجاد قرارداد یک‌طرفه و یا الزامات قهری باشد. الزامات قهری، همان مسئولیت‌های بدون وجود قرارداد است که شخص به‌دلیل ورود خسارت در برابر دیگری مکلّف به پرداخت آن می‌شود.