منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای تامین خواسته

تعریف قرار تأمین خواسته، شرایط و مهلت آن در فصل ششم مبحث اوّل قانون آیین دادرسی مدنی، تحت‌عنوان امور اتفاقی، از مواد 108 تا 129 آمده است که طبق این مواد قانونی، به بررسی تفصیلی نسبت به دعوای قرار تأمین خواسته خواهیم پرداخت.