منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای تخلیه

دعوای تخلیه در روابط استیجاری، معمولا از طرف موجر، علیه مستاجر مطرح می شود. معمول ترین حالت آن مربوط به زمانی است که مدت اجاره تمام شده است و مورد اجاره هنوز تخلیه نشده است. در صورتی که مدت اجاره پایان یافته باشد ولی مستاجر عین مستاجره را تخلیه نکند، موجر می تواند با طرح دعوای تخلیه از طریق مراجع قضایی، اقدام به تخلیۀ ملک خود نماید