منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای دستور موقت

گفتار اوّل ـ تعریف دستور موقّت قانون‌گذار در مواد 310 تا 325 مبحث ششم از قانون آیین دادرسی مدنی، به تعریف، شرایط طرح و نحوهٔ رسیدگی به قرار دستور موقّت پرداخته است که جهت آشنایی با این قرار، به بررسی این مواد قانونی می‌پردازیم. گاهی موضوع رسیدگی به دعوا در دادگاه، به‌نحوی است که تا صدور حکم نهایی ممکن است دستخوش تغییراتی شود، مانند کسی که مدّعی درخواست ابطال قرارداد فروش آپارتمانش است، نگران این باشد که تا صدور حکمْ خواندهٔ دعوا، آپارتمان موردنظررا به دیگری منتقل کند. دراین صورت، خواهان می‌تواند جهت جلوگیری از این اقدامِ خوانده، از دادگاه درخواستِ صدور دستور موقّت کند.