منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای مطالبه طلب

طلبْ تعهدی است که انجام آن می‌تواند به دو شکل صورت پذیرد: 1ـ پرداخت وجه و 2ـ تحویل جنس. در قرارداد، می‌توان انجام تعهد را به‌نحو فوری شرط کرد یا موعدی برای انجام آن درنظر گرفت؛ به‌صورتی‌که متعهد در زمان مقرّر، نسبت به انجام تعهدْ اقدام کند.