منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای مطالبه و استرداد ثمن

در این دعوا ما با دو عنوان مواجهیم: 1ـ دعوای مطالبهٔ ثمن و 2ـ دعوای استرداد ثمن. در توضیح باید گفت که براثر عقد بیع، فروشنده موضوع معامله را به خریدار تقدیم می‌کند و ازطرف‌دیگر خریدار نیز درعوض، بهای معامله را می‌پردازد. درصورتی‌که عقد بیع به‌درستی واقع شده باشد و خریدار از پرداخت بهای معامله خودداری کند، فروشنده می‌تواند دعوای مطالبهٔ ثمن اقامه کند و ازطرف‌دیگر اگر عقد بیع بنا به دلایلی باطل شود، خریدار می‌تواند دعوای مطالبهٔ ثمن را در دادگاه مطرح کند.