منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

وصول وجه چک

در نوشتن متن چک می‌بایست موضوعات مهمی لحاظ شود: 1ـ نوشتۀ متنِ چک قلم‌خوردگی نداشته باشد. 2ـ متن چک دارای یک خط و یک رنگ باشد؛ چنان‌که به‌هنگام نوشتن متن چک، عدد صفر به‌صورت گرد و توخالی نوشته شود؛ به‌گونه‌ای‌که نقطه با عدد ۵ اشتباه نشود. 3ـ باید به‌هنگام امضای چک، امضای شما منطبق با نمونۀ امضای بانکی باشد. بنابراین امضای روی چک را با همان نمونۀ امضای بانکی که هنگام افتتاح حساب معرفی کرده‌اید، انجام دهید.