منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای فروش مال مشاع

آموزش تصویری فروش مال مشاع

مطابق مادّۀ 571 قانون مدنی، مال مشاع به مالی گفته می‌شود که تعدادی از اشخاص، در یک مال مشخص، مالکیت مشترک داشته باشند. مال مشاع می‌تواند به‌نحو اختیاری یا ارادی باشد، مانند مشارکت در خرید یک قطعۀ زمین یا به‌نحو قهری یا غیرارادی مانند مشارکت در اموال ارثیه.