منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای قلع و قمع

آموزش تصویری دعوای قلع و قمع

قلع ، به معنای ریشه کن کردن ، از بیخ کندن و کندن چیزی از جایی است و قمع نیز به معنای سرکوب کردن، خوار و ذلیل گردانیدن است. قلع و قمع در اصطلاح حقوقی به حکم صادره از سوی مرجع صلاحیتدار، برای از بین بردن آثار بنا و درختکاری که خوانده ی دعوا بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی و یا حتی بدون اجازه از مالک در ملک وی اقدام به ساخت بنایا کاشت درخت یا موارد مشابه نموده است ،گفته میشود.