منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای وقف

آموزش تصویری دعوای وقف

کلمۀ وقف به معنای ماندن و نگاه‌داشتن چیزی است و مطابق مادّۀ 55 قانون مدنی، عقد وقف به معنای حبس و حفظ مال از نقل‌وانتقال آمده است که منفعت آن نیز در راه خیرْ صرف می‌شود.