منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای تصرف عدوانی

آموزش تصویری تصرف عدوانی(حقوقی)

قانون‌گذار در فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 158 تا 177 به بررسی دعاوی تصرّف پرداخته که شامل 1ـ دعوای تصرّف عدوانی، 2ـ دعوای ممانعت از حق و 3ـ دعوای مزاحمت از حق است. در این مبحث قصد داریم تا شما را با دعوای تصرّف عدوانی آشنا کنیم، ولی قبل از آن الزامی است تا درخصوص دعوای ممانعت و مزاحمت از حق نیز نکاتی گفته شود که در ادامه دراین‌خصوص مطالبی را ذکر خواهیم کرد.