منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

دعوای خلع ید

آموزش تصویری دعوای خلع ید

خلع ید در اصطلاح حقوقی عنوان دعوایی است که مالک مال غیرمنقولی مانند خانه، زمین یا مغازه، برعلیه شخصی مطرح می‌کند که او به‌طور غیرقانونی و بدون اجازۀ مالک، ملک را در اختیار گرفته است و مالک با طرح این دعوا، از دادگاهْ تقاضای رفع تجاوز و تحویل ملک خود را دارد. برای رسیدگی به دعوای خلع ید، خواهان باید مالک مِلک باشد و سند مالکیت داشته باشد. پس درصورتی‌که اصل مالکیتِ خواهان، محلّ نزاع واقع شده و خواهانْ دلائل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد، دعوای خلع ید به‌تنهایی قابل‌طرح نیست و به استناد مادّۀ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه، دعوا را رد خواهد کرد.