منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرائم تخریب و احراق

شکواییه تخریب محصول دیگری

طبق ماده 684 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

شکواییه شروع به جرم تخریب

طبق ماده 677 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد همچنین طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر کس قصد ارتکاب جرم تخریب را کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.

شکواییه تحریق اسناد غیردولتی

طبق ماده 682 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو‌ دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

شکواییه تحریق و تخریب با مواد منفجره

هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. و هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. طبق ماده ۶۷۸ تعزیرات قانون مجازات اسلامیهر گاه جرایم مذکور به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

شکواییه شروع به جرم تحریق عمدی

اگر شخصی شروع به تحریق کند یعنی قصد ارتکاب جرم را کرده باشد و شروع به اجرای آن کند وعملیات اجرایی آن را آغاز کند اما جرم بنا به دلایل خارج از اراده وی اتفاق نیفتد شروع به جرم اتفاق افتاده است و به حبس مقرر در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم میشود. برای اینکه اقدام فرد مرتکب را شروع به جرم بدانیم که قابل تعقیب و محاکمه قضایی باشد، خود او نباید از این کار دست کشیده باشد و باید در نتیجه عاملی خارجی نتواند عملیات تحریق را به نتیجه برساند تا شروع به جرم مذکور تحقق یابد.

شکواییه تحریق عمدی با تامین کیفری

احراق یکی از طرق تخریب می‌باشد؛ ولی به جهت آثار و نتایج زیان بار و گسترده آن در بعضی از اموال، مقنن آن را به صورت مستقل جرم انکار کرده است و در تشدید مجازات تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال استفاده از حریق و یا مواد منفجره برای تخریب اموال منجر به تشدید مجازات خواهد شد.

جرم تخریب به معنای از بین بردن عمدی اموال منقول و غیر منقولی است که به شخص دیگری تعلق داردطبق قانون هرکس اشیاء متعلق به دیگری را آتش بزند یا عمدا اشیاء متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو،کلا یا بعضا تلف کند، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می شود.تخریب اموال عمومی یا اموال متعلق به دولت مجازات سنگین تری دارد، تخریب اموال عمومی به معنای آسیب و صدمه رساندن به بناهای تاریخی،اماکن مذهبی،سینماها،پارک ها، اتوبوس ها درسطح شهر و مواردی از این قبیل می باشد،خصوصا اگر با آتش زدن و تحریق همراه باشد به دلیل رعب و وحشتی که در جامعه ایجاد می کند مجازات شدیدتری نسبت به تخریب ساده اموال دارد وآن حبس از 2تا5سال می باشد.