منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرائم تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق

دعوای رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، هم در دادگاه عمومی حقوقی قابل طرح و پیگیری است و هم در دادگاه کیفری شهرستان؛ اما طرح دعوا در دادگاه کیفری تنها از سوی مالک پذیرفته می‌شود و برای طرح دعوا، داشتن سند مالکیت ضروری است در حالیکه برای طرح دعوا در دادگاه حقوقی، تنها اثبات تصرف سابق کافی بوده و دادگاه نیازی به احراز مالکیت خواهان دعوا ندارد.مزاحمت و ممانعت از حق برابر با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم است، البته با رعایت شرایط مقرر در ماده مذکور مرتکب به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و دادگاه موظف استن نسبت به رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق تعیین تکلیف کند.