منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرائم علیه اشخاص

شکواییه قذف

طیق ماده 245 قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد. قذف باید روشن و بدون ابهام بوده باشد در غیر این صورت تحقق این جرم امکان ندارد به طور کلی اگر شخصی شکایت کند که متهم الفاظی را به کار برده ولی متهم با دلایل اثبات کند که الفاظ صریح به شاکی نسبت داده نشده و ابهام آن برای قاضی معلوم شود قذف محقق نمی¬شود.

شکواییه تصادف رانندگی و فرار از صحنه تصادف و رها کردن مصدوم

طبق ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن‌ مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند مجازات وی تشدید خواهد شد.

شکواییه تصادف رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی غیرعمدی با وجود عیب و نقص فنی موثر در تصادف

مطابق با ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ، هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ یعنی بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ، منتهی به قتل غیر عمدی یا صدمه بدنی غیر عمدی شود مرتکب به حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم یا مصدوم ‌محکوم می‌شود. حال اگر راننده مقصر وقوع تصادف، دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته باشد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم می گردد.

شکواییه تصادف رانندگی و داشتن سرعت غیرمجاز منجر به فوت یا صدمه بدنی غیرعمدی

مطابق با ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ، هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ یعنی بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ، منتهی به قتل غیر عمدی یا صدمه بدنی غیر عمدی شود مرتکب به حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم یا مصدوم ‌محکوم می‌شود. حال اگر راننده مقصر وقوع تصادف، زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم می گردد.

شکواییه تصادف رانندگی بدون داشتن گواهینامه منجر به فوت یا صدمه بدنی غیرعمدی

مطابق با ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ، هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ یعنی بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ، منتهی به قتل غیر عمدی یا صدمه بدنی غیر عمدی شود مرتکب به حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم یا مصدوم ‌محکوم می‌شود. حال اگر راننده فاقد گواهینامه باشد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم می گردد.

شکواییه تصادف در حال مستی منجر به فوت یا صدمه بدنی غیرعمدی

مطابق با ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ، هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ یعنی بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ، منتهی به قتل غیر عمدی یا صدمه بدنی غیر عمدی شود مرتکب به حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم یا مصدوم ‌محکوم می‌شود. حال اگررانندگی وقوع تصادف، در حالت مستی باشد مقصر به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم می گردد.

اگر شخصی شروع به آدم‌ربایی کند یعنی قصد ارتکاب جرم را کرده باشد و شروع به اجرای آن کند وعملیات اجرایی آن را آغاز کند اما جرم بنا به دلایل خارج از اراده وی اتفاق نیفتد شروع به جرم اتفاق افتاده است.

شکواییه شروع به قتل

شروع به قتل” انجام عملیات و اقدامات اجرائی برای سلب حیات از شخص زنده است به نحوی که نتیجۀ مقصود (کشتن شخص) به دلیل مانع خارج از اراده مجرم محقق نگردد.

شکواییه افترای عملی(قرار دادن آلات جرم برای متهم جلوه دادن دیگری)

هر کس عالماً عامداً، به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌شود بدون اطلاع آن شخص، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

شکواییه شنود غیرمجاز توسط مامورین دولتی

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.