منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرائم مربوط به املاک

شکواییه انتقال مال غیر

انتقال مال غیر یعنی فرد مال دیگری اعم ازعین یا منفعت آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند. تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی از اوصاف و لوازم جرم مذکور محسوب می‌شود کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب می‌شود علاوه بر رد مال به مالک حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود .

طبق ماده ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. در مزاحمت ملکی، شخصی که مزاحمت او قانونی نبوده است به جهت ضرر و زیانی که از مزاحمت او به متلک وارد شده از باب مسئولیت مدنی و تسبیب در مقابل مالک ملک مسئول می باشد و باید ضرر و زیان مالک را جبران کند. قبل از اقامه دعوی میتوانید اظهارنامه مذکور را به طرف خود ابلاغ نمایید.

اظهارنامه جلوگیری از عملیات ساختمانی

هنگامیکه به موجب قرارداد مقرر بوده متعهد در ملکی تعداد واحد مسکونی یا تجاری طبق نقشه احداث کند ولی در نیمه کار در عملیات ساختمانی تخلفاتی نموده و ادامه آن موجب ورود خسارات به شما خواهد شد. ازطرف دیگر این ترتیب دربردارنده مخارج بیشتری می‌شود که به هیچ وجه مورد توافق طرفین نبوده است قبل از اقامه دعوی میتوانید اقدام به ارسال اظهارنامه مذکور نمایید.

دادخواست الزام به تغییر محل چاه به علت ورود خسارت به ساختمان مجاور و مطالبه خسارت ناشی از آن

در مواقعی که نشت آب چاه فاضلاب و رطوبت آن سبب ورود خسارات می شود برای طرح دادخواست فوق ابتدا باید عامل زیان را مشخص نمود، از مواردی که در تعیین مسئول جبران خسارت موثر است، علت نشت آب است. اگر شخص خاصی مسئول این اتفاق باشد، واضح است که جبران خسارات و پرداخت هزینه تعمیرات بر عهده فرد مسئول است. این مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه و ترک اعمالی است که مالک می‎بایست در جهت حفظ اموال خود، انجام می‎داده، محقق می‎شود.

شکواییه تصرف عدوانی ملک غیر

به تصرف غیر قانونی و بدون اجازه مالک مالی غیرمنقول از روی عمد و با علم به موضوع ، تصرف عدوانی می گویند . یعنی اگر کسی یک مال غیر منقول (مال غیرمنقول آن است که از محلی به محلّ دیگر قابل انتقال نباشد بمثل خانه ، مغازه) نظیر باغ و ملکی از دیگری را بدون اجازه او تصرف کند و در انجام این کار علم و آگاهی داشته باشد ، مرتکب جرم تصرف عدوانی کیفری شده است ومرتکب علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضع سابق، به حسب مورد از یک تا ۶ ماه حبس محکوم می شود و چنانچه این اقدام با سلاح صورت پذیرد مجازات عامل یا عاملان از یک تا سه سال حبس می باشد.

دعوای رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، هم در دادگاه عمومی حقوقی قابل طرح و پیگیری است و هم در دادگاه کیفری شهرستان؛ اما طرح دعوا در دادگاه کیفری تنها از سوی مالک پذیرفته می‌شود و برای طرح دعوا، داشتن سند مالکیت ضروری است در حالیکه برای طرح دعوا در دادگاه حقوقی، تنها اثبات تصرف سابق کافی بوده و دادگاه نیازی به احراز مالکیت خواهان دعوا ندارد.مزاحمت و ممانعت از حق برابر با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم است، البته با رعایت شرایط مقرر در ماده مذکور مرتکب به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و دادگاه موظف استن نسبت به رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق تعیین تکلیف کند.

جرم تخریب به معنای از بین بردن عمدی اموال منقول و غیر منقولی است که به شخص دیگری تعلق داردطبق قانون هرکس اشیاء متعلق به دیگری را آتش بزند یا عمدا اشیاء متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو،کلا یا بعضا تلف کند، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می شود.تخریب اموال عمومی یا اموال متعلق به دولت مجازات سنگین تری دارد، تخریب اموال عمومی به معنای آسیب و صدمه رساندن به بناهای تاریخی،اماکن مذهبی،سینماها،پارک ها، اتوبوس ها درسطح شهر و مواردی از این قبیل می باشد،خصوصا اگر با آتش زدن و تحریق همراه باشد به دلیل رعب و وحشتی که در جامعه ایجاد می کند مجازات شدیدتری نسبت به تخریب ساده اموال دارد وآن حبس از 2تا5سال می باشد.