منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم تهديد

شکواییه تهدید به اخذ نوشته

هر کس با جبر، قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، مرتکب جرم تهدید به اخذ نوشته شده است و به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

شکواییه تهدید به افشای سر

جرم تهدید به افشای سر عبارت است از تهدید کردن به انجام دادن عملی که ممکن است موجب ضرر و بی آبرویی و یا شرافتی و افشای اسرار و رازهای خانوادگی گردد، چه تهدید کننده به این واسطه، تقاضایی مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد طیق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تا ۲ سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق برای آن در نظر گرفته شده است.

هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای جسمی یا آبرویی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. که قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت مجرم ، یکی از این دو مجازات را در نظر خواهد گرفت.پس تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیردهم چنین تهدید شخص لازم است واضح باشد