منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم توهین

شکواییه جرم توهین و فحاشی نسبت به مأمور دولت

عمل توهین مطابق قانون مجازات اسلامی جرم است و در شرایط به‌خصوصی می‌توان آن را احراز کرد ازجمله اینکه توهین به‌صورت صریح در یک‌زمان انجام شود و مخاطب آن مشخص باشد. قانون‌گذار علاوه بر اینکه عمل توهین را نسبت به‌تمامی افراد جرم دانسته به‌طور ویژه به توهین نسبت به مأموران دولتی پرداخته است.

شکواییه توهین در حین انجام وظیفه

توهین به معنی ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن است. جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار یا نوشتار صورت گیرد. گفتار یا رفتار باید در نظر عرف خوار کننده و سبک‌کننده باشد. جرم توهین به مقامات و کارکنان دولت در حین انجام وظیفه به عنوان یکی از مصادیق مشدده جرم توهین می باشد و مجازات سنگین تری را به دنبال دارد.

توهین به افراد مانند فحش دادن و گفتن کلمات زشت موجب مجازات فرد توهین کننده است که با شکایت شخصی که نسبت به او اهانت شده تعقیب و پیگیری کیفری شروع میشود و در صورت محکومیت، مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی را خواهد داشت.