منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم رابطه نامشروع یا منافی عفت

شکواییه روابط نامشروع

هر گاه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) ‌یا مضاجعه (درآغوش گرفتن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد. البته موارد مذکور جنبه تمثیلی دارد و جرم مذکور شامل اعمالی مانند موارد فوق هم می شود.