منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم سرقت

شکواییه سرقت مسلحانه مقرون به آزار یا تهدید

طبق ماده 651 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی توسط دو نفر یا بیشتر در شب و به صورت مسلحانه صورت گرفته باشد، همچنین سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند سارقین از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردند.

شکواییه سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه

طبق ماده 652 تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود. و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد

شکواییه ساخت کلید برای سرقت

طبق ماده ۶۶۴ تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

شکواییه تحصیل یا مخفی نمودن یا معامله مال مسروقه

طبق ماده662 قانون مجازات اسلامی ماده هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ‌در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

شکواییه سرقت تاسیسات عمومی

طبق ماده ۶۵۹ تعزیرات قانون مذکور اگر وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت شود مرتکب به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.

شکواییه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا محل آتش سوزی یا محل تصادف

هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌ مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

شکواییه سرقت از طریق کیف زنی- جیب بری

طبق ماده ۶۵۷ تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

شکواییه شروع به جرم سرقت

طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، حسب مورد مجازات میشود.

شکواییه سرقت دسته چک

با توجه به اینکه چك ربوده شده در حكم اسكناس است و به ميزان مبلغی كه در آن نوشته شده دارای ارزش مالی است، تحت عنوان مجرمانه سرقت قابل پیگیری قانونی است.

شکواییه سرقت

رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی، ربودن و انتقال مال منقول یا اموال منقول، از محلی به محلّ دیگر است. ربایش مال دیگری باید بدون آگاهی و رضایت صاحب مال، واقع شده باشدو شخص مرتکب قصد انجام سرقت را داشته باشد و بداند که مالی که می‌خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است. در قانون جرم سرقت به دليل تنوع و گوناگوني که دارد مانند سرقت حدی، سرقت ساده، سرقت مسلحانه، سرقت خودرو، تلفن همراه و…به انواع مختلفي که هريک شرايط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفکيک شده است.