منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم شرب خمر

شکواییه واردات مشروبات الکلی به کشور توسط کارکنان دولت

هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرم مذکور مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

شکواییه واردات مشروبات الکلی به کشور

طبق ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

شکواییه دایر کردن مکان برای شرب خمر

طبق ماده 704 قانون مجازات اسلامی هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ‌یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر‌مجازات محکوم خواهد شد.

شکواییه خرید و فروش، ساخت و نگهداری مشروبات الکلی

برطبق ماده ماده۷۰۲قانون مجازات اسلامی ایران هرکس مشروبات الکلی را بسازد، بخرد و بفروشد یا در معرض فروش قراردهد، حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد جرم است و مجازات دارد.

شکواییه شرب خمر

منظور از شرب خمر، نوشیدن مشروبات الکلی (مست‌کننده) است. جرم شرب خمر یک جرم حدی است یعنی شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است در قانون مجازات اسلامی نیز همان مجازاتی که در شرع برای این مجازات تعیین شده است یعنی ۸۰ ضربه شلاق برای مرتکب درنظرگرفته شده است.