منو

وکیل باشی

به دنیای وکیل باشی خوش آمدید.

اگر قرارداد ، لایحه و آموزش مورد نظر خود را پیدا نکردید همین الآن با وکیل باشی تماس بگیرید.

جرم قتل

شکواییه شروع به قتل

شروع به قتل” انجام عملیات و اقدامات اجرائی برای سلب حیات از شخص زنده است به نحوی که نتیجۀ مقصود (کشتن شخص) به دلیل مانع خارج از اراده مجرم محقق نگردد.

واژۀ قتل به معنای، گرفتن ارادی حیات از شخصی به‌وسیلۀ شخصی دیگر بدون مجوّز قانونی آمده است. موضوع جرم قتل باید انسان باشد و رابطۀ سببیّت بین رفتار مرتکب و وقوع قتل وجود داشته باشد؛ بدین‌صورت که اگر رفتار مرتکب نمی‌بود، مرگ واقع نمی‌شد. در قتل عمد قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول را دارد ولی قتل غیر عمد کشتن انسان بدون قصد قبلی وناشی از عدم مهارت، بی احتیاطی، عدم دقت، غفلت یا عدم مهارت می باشد یکی از مصادیقی که قانون گذار ان را قتل غیر عمد دانسته ، قتل و فوت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی است که به خاطر بی احتیاطی و تقصیر طرف می‌باشد.